BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Portugalskie rozwiązania

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dnia 03.02.2017 r. przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej p. Maria Lisek-Zięba uczestniczyła w wizytach studyjnych w organizacjach pozarządowych w Portimao, Lagoa w Portugalii w ramach projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Projekt  realizowany był przez 4 partnerów. Osoby z lubelskiego (dwie) zakwalifikowane zostały przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Ludzie stoja przed sklepem na deptaku. Grupowo. Uśmeichają sie do zdjecia

Grupa pod siedzibą organizacji zajmującej się sportem dla osób niepełnosprawnych – karate

Partner nr 1 uczestnicy z województw:  mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, podkarpackie.

Partner nr 2 uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, podlaskie, świętokrzyskie.

Partner nr 3 uczestnicy z województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.

Partner nr 4  uczestnicy z województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,  warmińsko-mazurskie.

Zgodnie z §6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przed  wyjazdem zagranicznym przeprowadzona została diagnoza – spotkania indywidualne z ekspertem ds. diagnozy . Dla osób z lubelskiego prowadziła je pani Ewa  Jasińska. Diagnoza dotyczyła opracowania:

  • Indywidualnego Programu Mobilności  Ponadnarodowej;

  • Indywidualnej Diagnozy zasobów, kompetencji zawodowych i osobistych uczestnika projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości;

  • Diagnozy w zakresie  potencjału w zakresie predyspozycji osobistych;

  • Samooceny predyspozycji w zakresie pracy z zespołem/ grupą;

  • Samooceny w zakresie predyspozycji osobowościowych uczestnika projektu;

  • Diagnozy środowiska lokalnego;

  • Oczekiwania uczestnika projektu i Instytucji Wysyłającej dotyczące udziału w projekcie;

  • Rekomendacje do Indywidualnego Planu Mobilności Ponadnarodowej – wypełnia Doradca.

Diagnoza w zakresie osobowości przeprowadzona została na podstawie opracowania p.Anity Kowalskiej – Komentarz/”Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach” – T. Hartman. Uczestnik projektu wybiera spośród czterech opisów typów osobowości opis,  z którym najbardziej się identyfikuje.

Ludzie stoją, niektózy siedzą. Uśmiechają się. Jest słonecznie

U seniorów

Uczestnicy projektu delegowani byli przez swoje macierzyste organizacje z którymi podpisane były umowy uczestnictwa w projekcie pn.: „Polityki publiczne europejskiej jakości”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Grypę stanowili przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, wolontariatu, ludzi nauki i biznesu. Uczestnicy Projektu mieli zapewnione: bilety na samolot w obie strony, hotel ze śniadaniem, kieszonkowe na dojazdy z lotniska do hotelu i z powrotem, wyżywienie, dojazdy do odwiedzanych organizacji, pełne ubezpieczenie.

Lot z Warszawy 12 czerwca  do Faro z przesiadką w Brukseli przyniósł trzem osobom niespodziewane przeżycia. Ich bagaże nie doleciały do Faro, zostały w Brukseli. Interwencja przyniosła pozytywny skutek, na drugi dzień bagaże dotarły do właścicieli. Powrót z Faro do Warszawy 17 czerwca był z przesiadką w Lizbonie, oczywiście samolot miał opóźnienie ponad godzinę, ale za to bagaże dotarły wszystkie 🙂

Miejscem docelowym naszej podróży była przepiękna miejscowość Portimao. Tam mieszkaliśmy i tam odbywały się nasze spotkania. Przedstawicielka organizacji goszczącej nas spotkała się z nami pierwszego dnia w hotelu w którym część grupy nocowała – Santa Catarina. Tam nastąpiło poznanie grupy i omówienie programu pobytu – cyklu spotkań w organizacjach.

Kobieta stoi przy wysokiej skale. Pozuje do zdjecia. Jest słonecznie

 Oprócz spotkań był czas na zwiedzanie, odpoczynek nad Atlantykiem, zakupy itd…

Ludzie są ubrani w kamizelki ratunkowe. Są na łódce. W tle skały.

Podsumowując, wyjazd oczywiście był bardzo udany, miałam możliwość nawiązania kontaktów, poznania innych organizacji i ludzi pracujących w różnych instytucjach. Na podstawie informacji, które uzyskaliśmy w trakcie spotkań z przedstawicielami organizacji portugalskich, stwierdzam, że w Portugalii działania na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacji są różnorakie w zależności od miejsca zamieszkania i działań organizacji. W miejscach, które odwiedziliśmy najczęściej jest to zapewnienie organizacji lokalu, opłacenie mediów, pokrycie wynagrodzenia trenera i osoby kierującej organizacją. Osoby niepełnosprawne nie mają takich świadczeń jak u nas w Polsce – zasiłek pielęgnacyjny, renta socjalna. Bardzo niechętnie chcą podejmować inicjatywy, wolą pozostawać w domu. Małymi kroczkami następują zmiany w myśleniu i postawach osób niepełnosprawnych.

Na zdjeciu jest roślina z różowymi kwiatami.

Piękne oleandry

 Podczas pobytu opieką otoczyli nas Sylwia Frączek (Polka) oraz Marta i Bruno (Portugalczycy) z drużyny DYPALL –  ( Developing Touth Participatiom at Local Level).

Celem całego projektu było zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/pracowniczek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Uczestnicy wyjazdu dzięki udziałowi  w projekcie mieli  możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w kraju UE – Portugalia.

Jak przystało na polskie zwyczaje na ręce opiekunek pań Sylwii i Marty przekazane zostały drobne upominki (słodycze, wyroby wykonane w WTZ) dla nich i organizacji.

Ludzie stoją w grupie. Ktoś trzyma mapę. Jest słonecznie

p. Marta z podpałkami

Portugalia liczy około 10 mln mieszkańców. Brak jest natomiast dokładnych danych dotyczących osób niepełnosprawnych. Według szacunkowych obliczeń jest ich około 600 tys. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych opiera się na prawie do pracy wszystkich obywateli oraz uznaniu dyskryminacji za zjawisko nielegalne. W artykule 71 portugalskiej konstytucji z 1976 roku zapisano gwarancję równych praw i obowiązków dla niepełnosprawnych obywateli. Zapis ten zobowiązuje państwo do działania na rzecz ich integracji. Polityka wobec osób niepełnosprawnych, zdefiniowana w ustawie z 1989 roku, obejmuje działania zapobiegające niepełnosprawności, rehabilitację, zapobieganie dyskryminacji oraz wyrównywanie szans we wszystkich obszarach życia, w tym w kwestii zatrudnienia. Wymieniona ustawa określa również zobowiązania różnych sektorów administracji rządowej do działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W Portugalii nie funkcjonują ani system kwotowy, ani specjalne zabezpieczenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Andrzej Najmiec – Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej).

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku za profesjonalne zorganizowanie wyjazdu i realizację projektu, opiekunom pobytu w Portugalii paniom Sylwii i Marcie  oraz liderom odwiedzanych organizacji w Portimao. Dziękuję wszystkim poznanym koleżankom i koledze z którymi uczestniczyłam w wyjeździe za wsparcie językowe (spotkania prowadzone w języku angielskim), wspólnie spędzony czas, integrację.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies