BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budynek Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. w prawym dolnym rogu logotyp portalu Radio Biper

„Porozmawiajmy o autyzmie” – Wspólny Świat zaprasza na spotkanie (zaproszenie)

W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, przypadającego w dniach od 1 do 7 grudnia, Stowarzyszenie „Wspólny Świat" organizuje w dniu 5 grudnia o godz. 10:00 spotkanie z gronem dyrektorów placówek oświatowych oraz żłobków miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego pn. „Porozmawiajmy o autyzmie".

Spotkanie odbędzie się na terenie Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem ul. Powstańców 4c (główny budynek). Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z infrastrukturą stowarzyszenia, organizacją pracy w prowadzonych przez nie placówkach, wymienić się doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz możliwościami współpracy.

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony w pierwszym tygodniu grudnia zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w 1996 r. uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego tygodnia jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób z autyzmem, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie, inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby”. (źródło: www.gov.pl)

materiał, tekst: Wspólny Świat Biała Podlaska
opracowanie: Anna Ostapiuk

Źródło: radiobiper.info

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies