BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od lewej zdjecie przedstawiające męzczyznę na wózku inwalidzkim, obejmującego przytuloną do niego i siedzącą w kucki kobietę z psem na kolanach. Mężczyzna robi selfie. Po prawej tekst: Turystyka osób ze szczególnymi potrzebami

Poradnik: Turystyka dostępna dla wszystkich

Turystyka społeczna – podróże osób ze szczególnymi potrzebami to dziś naturalny priorytet w działaniu organizatorów turystyki, biur podróży i punktów informacji turystycznej. Podróżują wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami i starsze. Ten segment rośnie, bo trendy demograficzne wskazują na starzenie się społeczeństwa.

O ogólnopolskim Programie Dostępność Plus 2018-2025 rozmawiano podczas XI Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Warto tworzyć ofertę turystyczną z dostępnością zapewnioną na wszystkich etapach podróży.

Dziś usługa bez barier to po prostu podstawowy standard, cywilizacyjny i użytkowy

– podkreśla wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik prezesa RM ds. promocji polskiej marki.

Ponad 4 mln Polaków (14%) to osoby z niepełnosprawnościami, a osoby 60+ to ok 10 mln osób, czyli 25% populacji Polski. Rośnie siła nabywcza seniorów – do 2035 roku udział „silver generation” w całkowitej wartości zakupów wzrośnie do 37%. Seniorzy są wciąż niedoreprezentowaną grupą wśród uczestników ruchu turystycznego.

Dostępność w turystyce – sport, turystyka i rekreacja bez barier to zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach możliwości udziału w rekreacji i wypoczynku na zasadzie równości z innymi osobami (działanie nr 26). Program ogólnopolski oparty o zasadę solidarności społecznej. To możliwość niezależnego i samodzielnego korzystania z:

  • atrakcji turystycznych,
  • informacji i wiedzy (przewodniki, mapy, punkty informacji),
  • transportu i komunikacji w turystyce,
  • tras, ścieżek, szlaków turystycznych,
  • infrastruktury gastronomicznej, noclegowej, sanitarnej.

Przykłady dobrych praktyk i rozwiązań:

W załączonym przewodniku zwrócono szczególną uwagę na turystów – osoby z trudnościami w poruszaniu się, trudnościami sensorycznymi, trudnościami związanymi z rozumieniem i odczuwaniem. Przedstawiono „kamienie milowe” drogi turysta-organizator: pierwszy kontakt i ofertę, sposób zgłaszania szczególnych potrzeb, dostępność strony internetowej, dostępność dokumentów (w tym standard WCAG), dostępność punktów obsługi klienta. W przewodniku pokazano, jak zorganizować dostępny transport, zakwaterowanie, kontakt z rezydentem, zwiedzanie i atrakcje, jak przeszkolić przewodnika po atrakcjach turystycznych. Zachęcamy do lektury.

Poradnik: Turystyka dostępna [PDF, 1,56 MB]

Źródło: www.gov.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies