BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Okładka raportu "Życie z astmą ciężką", przedstawiająca grafikę kobiety

Polskie Towarzystwo Alergologiczne opublikowało I część raportu „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”

Raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”, to efekt projektu badawczego zrealizowanego w ramach działalności Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, będącej inicjatywą Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

W 2021 roku Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło rolę lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy, która jest wspólną inicjatywą przedstawicieli środowisk klinicystów, ekspertów zdrowia publicznego oraz pacjentów. Celem działań Koalicji jest poprawa stanu leczenia astmy w Polsce.

Raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta”

Raport został zaprezentowany 9 lutego 2023 r., podczas odbywającego się w Warszawie dwudniowego XVII Forum Organizacji Pacjentów, w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego.

Prezentowana publikacja jest efektem badań, przeprowadzonych w listopadzie 2022 r. Pokazuje perspektywę 12 pacjentów z astmą ciężką, znajdujących się na różnych etapach leczenia, prowadzonego różnymi metodami.

Ich doświadczenia, potrzeby i postulaty, usystematyzowała i poddała analizie dr n. hum. Dominika Łęcka, socjolog zdrowia, natomiast od strony medycznej, opiekę merytoryczną nad raportem objął dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

Diagnoza obszarów, które wymagają zmian zarówno na poziomie mikro-, jak i makrospołecznym była możliwa, dzięki otwartości oraz zaangażowaniu pacjentów w projekt.

Otwarta postawa badanej grupy chorych, umożliwiła także zebranie postulatów, zaadresowanych do konkretnych grup społecznych (organizacje i stowarzyszenia lekarskie, organizacje i stowarzyszenia zrzeszające pacjentów), decydentów (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz mediów.

Autorzy publikacji mają nadzieję, że: “głos pacjentów będzie mocnym punktem wyjścia do dyskusji nad usprawnieniem systemu edukacji, ochrony zdrowia oraz dostępnych w Polsce ścieżek leczenia astmy ciężkiej.”

Retransmisję z XVII Forum Organizacji Pacjentów można zobaczyć na kanale YouTube Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronach: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies