BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat RE:UNION, Europejska Stolica Kultury 2029 - konsultacje

Pod hasłem “Re:union” Lublin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029: zgłaszanie projektów + spotkania konsultacyjne 28.06.2023 r.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przechodni, wybrane polskie miasto otrzyma go w roku 2029. Wybór zwycięskiego miasta następuje na pięć lat przed rokiem obchodów, po czym następuje wieloletni proces przygotowań.

Zgłoś projekt

Miasto Lublin startuje w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Zapraszamy zatem wszystkich Państwa do współtworzenia przyszłości i planowania rozwoju naszego miasta poprzez zgłoszenie swoich pomysłów i projektów: społecznych, kulturalnych, obywatelskich, rozwojowych, gospodarczych, artystycznych i wszystkich innych, które mogą uczynić nasze miasto piękniejszym miejscem do życia.

W Przewodniku Europejskiej Stolicy Kultury można znaleźć najważniejsze informacje, pomocne w zrozumieniu specyfiki konkursu, procedury wyłaniania zwycięzcy oraz sposobu zgłaszania swoich pomysłów.

Przewodnik „Jak Zgłosić Projekt w Konkursie Lublin Europejska Stolica Kultury 2029” (PDF, 148 KB)

Więcej informacji na stronie: www.lublin2029.pl

Spotkania konsultacyjne

Jeszcze dziś odbędą się spotkania i dialog wokół aplikacji Lublin ESK 2029. W szczególności chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat hasła przewodniego aplikacji Lublina, którym jest Re:Unia.
1. Jak Pan/Pani rozumie to hasło, czym Re:Unia jest dla Pana/Pani?
2. Z jakimi wyzwaniami/problemami/bólami mierzymy się obecnie?
3. Jaka wg Pana/Pani jest „twarz Europy wschodniej”? Jaki jest genius loci (przyp. red.: łac. „duch opiekuńczy danego miejsca”) Lublina?
4. Czy „już” ma Pan/Pani pomysł na kulturę w 2029?
5. Czy proces, który uruchomimy teraz będzie miał szansę realizacji nawet wtedy, jeśli nie uzyskamy tytułu ESK?

SPOTKANIA OTWARTE dla wszystkich środowisk pragnących zaangażować się w proces aplikacji.
Zapraszamy artystów, animatorów, managerów, społeczników i wszystkich zainteresowanych przyszłością Lublina.

28 czerwca (środa), godz. 14:00 / dla wszystkich środowisk pragnących zaangażować się w proces aplikacji (spotkanie tłumaczone na PJM) / Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12 (przeczytaj o dostępności architektonicznej miejsca);
28 czerwca (środa), godz. 16:00 / dla wszystkich środowisk pragnących zaangażować się w proces aplikacji (spotkanie tłumaczone na PJM) / Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12 (przeczytaj o dostępności architektonicznej miejsca).

Zaproszenie na spotkania ma charakter otwarty. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli podzielicie się Państwo informacją o nich z osobami, które pragną zaangażować się w proces. Będziemy wdzięczni za Państwa obecność i zaangażowanie w tym procesie. Szczegóły dotyczące kandydatury Lublina o tytuł ESK 2029 znajdują się na oficjalnej stronie internetowej

Harmonogram konkursu

  • do 7 lipca 2023 – termin składania projektów i pomysłów przez formularz;
  • 15 lipca 2023 – zespołowa analiza i konsultacje projektów;
  • 15 września 2023 – pierwszy etap konkursu, przedstawienie Komisji wstępnych aplikacji;
  • jesień 2023 – oczekiwanie na decyzję o przejściu do kolejnego etapu konkursu ESK 2029;
  • wiosna 2024 – drugi etap konkursu, przedstawienie docelowej aplikacji z ramowym programem na rok obchodów 2029;
  • lata 2024-2028 – czteroletnie przygotowania do obchodów ESK w 2029;
  • 2029 – rok obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w języku polskim i angielskim znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych w otrzymanym newsletterze Centrum Kultury w Lublinie oraz na stronie Lublin w konkursie o tytuł ESK 2029.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies