BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Biały napis "Kultura wrażliwa" na turkusowym tle

PFRON: Ogólnopolski Konkurs „KULTURA WRAŻLIWA”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza Konkurs, którego celem jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Do Konkursu można zgłaszać projekty z zakresu kultury, obejmujące szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych, dotyczące wydarzeń artystycznych z następujących obszarów:

 1. spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne);
 2. spektakl taneczny (w tym: baletowy);
 3. spektakl eksperymentalny;
 4. musical;
 5. opera;
 6. balet;
 7. performance;
 8. koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne);
 9. happening.

Do udziału w Konkursie uprawnione są:

 1. samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. nieprowadzące działalności gospodarczej organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej;
 3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Wysokość grantu, o który może ubiegać się Wnioskodawca nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 300 tys. zł. Granty wypłacane są w formie dofinansowania

Komisja Konkursowa wskaże projekty, na których realizację rekomenduje udzielenie grantu. Decyzję o przyznaniu grantów podejmie Zarząd PFRON.

Listę projektów, które otrzymały grant zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie i Załączniku nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „KULTURA WRAŻLIWA”.

Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Biuro ds. Komunikacji
Agata Tomasik
tel. 538 189 757,
e-mail: Agata.Tomasik@pfron.org.pl

Dokumenty do pobrania

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies