BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Karta z napisem: EU Disability Card, trzymana w dłoni. Karta jest niebieska, z białym i jaśniejszym niebieskim tekstem, oraz z alfabetem Braille'a

Parlament Europejski przyjął przepisy, które wprowadzą ogólnounijną kartę osób z niepełnosprawnością

Parlament Europejski w środę w Strasburgu uchwalił przepisy o unijnej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością.

Obie zapewnią ich posiadaczom, a także osobom im towarzyszącym, dostęp do większości udogodnień, do które przysługują posiadaczom kart krajowych.

Nowe przepisy, przyjęte 613 głosami za, przy siedmiu przeciw i 11 wstrzymujących się oraz uzgodnione już przez Parlament i Belgię, która sprawuje prezydencję w Radzie UE, ustanowią ogólnounijną kartę, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami równy dostęp do preferencyjnych warunków, takich jak np. obniżone lub zerowe opłaty za wstęp czy priorytetowy dostęp do usług.

Obie karty zapewnią ich posiadaczom, a także osobom i zwierzętom towarzyszącym, dostęp do większości udogodnień, które przysługują posiadaczom kart krajowych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do krótkich pobytów osób z niepełnosprawnością poza krajem, z wyjątkiem posiadaczy kart osób z niepełnosprawnością, które przenoszą się do innego państwa członkowskiego w ramach programu mobilności, takiego jak Erasmus+.

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana w wersji fizycznej i cyfrowej; jej wydawanie i przedłużanie będzie bezpłatne.

Europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych będzie wydawana w formie fizycznej. Kraje UE są zachęcane do ich wydawania w formacie cyfrowym i mogą pobierać opłatę za koszty administracyjne związane z wydaniem i odnowieniem karty.

Wynegocjowany tekst będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę UE; następnie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie.

Źródło: www.pap.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies