BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Urząd Miasta Lublin

Otwarcie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Kilkunastoletnie starania lubelskich organizacji pozarządowych na rzecz powstania Centrum Aktywności Obywatelskiej mają dziś swój finał. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej zostało oficjalnie otwarte w budynku przy ul. Leszczyńskiego 23. Należy podkreślić, że powstało dzięki zaangażowaniu Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz Wiceprezydent Moniki Lipińskiej.

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele instytucji i władz samorządowych z Prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem i członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego Tomaszem Pękalskim na czele, Arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Centrum będzie miejscem budowania płaszczyzny porozumienia i współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem. W zamyśle pomysłodawców małe organizacje będą mogły korzystać z pomieszczeń, z pomocy merytorycznej oraz wymieniać się doświadczeniami. Do zadań CAO będzie również należała promocja organizacji oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

W budynku przy Leszczyńskiego 23 mieści się również Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin oraz Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

red

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies