BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uczestnicy zwróceni tyłem do obiektywu siedzą na krzesłach.

Otwarcie COM w Jaszczowie

„Pomocna dłoń jest drzewem na pustyni, serdeczny uśmiech każdym krzakiem róży” 
Przed budynkiem stoi mężczyzna w garniturze. Przed nim stoi mężczyzna z mikrofonem i jest on tyłem do obiektywu. Po lewej stronie stoi mężczyzna z kamerą.

04.08.2020 w Jaszczowie zostało otwarte Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (COM) – placówka przeznaczona dla 18 osób z niepełnosprawnością, świadcząca usługi całodobowe (8 osób) oraz pobytu dziennego (10 osób). Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2 699 640 zł. Na to wydarzenie zaproszona została Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy Maria Lisek-Zięba, którą reprezentowała Eliza Cyfra. 

Oficjalnego otwarcia i przywitania przybyłych gości dokonał Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski.

Wśród gości byli m.in.:

 • Krzysztof Michałkiewicz – dyrektor PFRON,
 • Krzysztof Niewiadomski – Starosta Powiatu Łęczyńskiego,
 • Małgorzata Paprota – Dyrektor BON,
 • Albin Mazurek – Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Małgorzata Romanko – Dyrektor ROPS w Lublinie,
 • Ryszard Dados – Dyrektor PFRON w Lublinie,
 • Ks. Andrzej Sulowski – Proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Milejowie,
 • Ks. Janusz Rzeźnik – Proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej,
 • Ewa Zybała – Starosta Lubartowski,
 • Łukasz Reszka – Starosta Świdnicki,
 • Leszek Włodarski – Burmistrz Łęcznej,
 • Dorota Szczęsna – Wójt Gminy Spiczyn,
 • Tomasz Suryś – Wójt Gminy Milejów,
 • Adam Grzesiuk – Wójt Gminy Puchaczów,
 • Krzysztof Bojarski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
 • Arkadiusz Biegaj – Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej,
 • Jadwiga Jaskułecka – Radna Rady Powiatu w Łęcznej,
 • Krystyna Wiśniewska– Radna Rady Powiatu w Łęcznej,
 • Adam Niwiński – Radny Rady Powiatu w Łęcznej,
 • Piotr Rybak – Radny Rady Powiatu w Łęcznej,
 • Agnieszka Korzeniewska – Dyrektor PCPR w Łęcznej.

Pokrótce przedstawiona została historia Powiatu Łęczyńskiego oraz wskazane zostały plusy i minusy lokalizacji. Zarówno plusem jaki i minusem jest położenie blisko stolicy województwa – Lublina. Pozytywnym aspektem tej bliskości jest to, że sprawy podlegające wydziałowi wojewódzkiemu można załatwić w dość krótkim czasie. Z drugiej strony zaś, ta bliskość sprawia, że ludzie korzystają z usług sąsiednich powiatów i miasta wojewódzkiego. Obecny Zarząd Powiatu Łęczyńskiego skupia się na stworzeniu takiej sieci usług i dóbr aby mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z nich u siebie.

Grupa osób siedzi na krzesłach i słucha wystąpienia. Siedzą oni tyłem do obiektywu.

Wybudowane Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest pierwszym etapem inwestycyjnym w Jaszczowie. W perspektywie powstać tu ma Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL), Zakład Aktywności Zawodowej – Pralnia, Dzienny Dom Seniora. We wszystkich wymienionych placówkach wsparcie ma być zapewnione dla ponad stu osób (pensjonariuszy, uczestników), a także stanie się to sporym zakładem pracy, zatrudniającym również ponad 100 osób.

Przemawia starszy mężczyzna do mikrofonu.

Krzysztof Michałkiewicz, dyrektor PFRON, podkreślił, że Łęczna i Powiat Łęczyński jest to dobre miejsce do powstawania tego typu placówek, miejsce gdzie wiele pilotażowych programów było realizowanych i odniosły sukcesy. Dodał także, że COM w Jaszczowie jest pierwszym tego typu ośrodkiem w Polsce i wytyczy nowe drogi we wspieraniu osób z niepełnosprawnością w kraju. Piotr Patkowski Wiceminister Finansów, dokonał podziału inwestycji na dwa rodzaje. Po pierwsze inwestycje przynoszące dochód, po drugie inwestycje w społeczeństwo. Bez inwestycji w społeczeństwo nie będzie dochodu. Dodał także, że rząd ma przygotowanych wiele instrumentów wspierających lokalne inicjatywy, np. Rządowy System Inwestycji Lokalnych, czy tzw. Fundusz Solidarnościowy. Na koniec, Małgorzata Romanko dyrektor ROPS w Lublinie, podkreśliła, że samorząd Powiatu Łęczyńskiego wspiera podmioty ekonomii społecznej i jest otwarty na potrzeby mieszkańca.

Dwóch mężczyzn w garniturach i kobieta w sukience klaszczą.

Do przecięcia wstęgi, otwierającej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie zostali zaproszeni m.in.: Starosta Krzysztof Niewiadomski, Dyrektor PFRON Krzysztof Michałkiewicz, Wiceminister Finansów Piotr Patkowki, Dyrektor Biura BON Małgorzata Paprota oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie Albin Mazurek.

Grupa mężczyzn i kobiet stoi obok siebie. Trzymają wstążkę biało- czerwoną i przecinają nożyczkami.

Poświęcenia obiektu dokonali wspólnie ks. Andrzej Sulowski i ks. Janusz Rzeźnik.

Na scenie jest dwóch mężczyzn- to księża. Ksiądz w białej komeżce trzyma mikrofon i czyta. Dugi ksiądz trzyma dokument do czytania.

Następnie wszyscy zaproszeni goście mięli możliwość zobaczenia budynku od środka. W części mieszkalnej znajdują się jednoosobowe pokoje z dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością łazienką. Jest także sala pobytu dziennego, gdzie codziennie odbywają się zajęcia terapeutyczne. Jest dobrze wyposażona kuchnia oraz jadalnia, ogólnodostępne łazienki, pokój terapeutów i asystentów osoby z niepełnosprawnością, a także gabinet kierowania.

Łóżko rehabilitacyjne dla jednej osoby.

Placówką kieruje p. Justyna Sawicka, zatrudnionych jest 12 pracowników. COM oferuje wsparcie całodobowe z wyżywieniem dla 8 osób na okres jednego roku z możliwością wydłużenia oraz pobyt dzienny dla 10 osób przez 6 godzin 7 dni w tygodniu. Aby zostać pensjonariuszem lub uczestnikiem, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i z różnych przyczyn nie ma się możliwości korzystania z form wsparcia prowadzanego przez inne instytucje.

Prysznic w łazience. Zawiera krzesło składane oraz poręcz.

Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie jest inspiracją dla nas i my jako Stowarzyszanie wierzmy, że uda się również wybudować Całodobowy Dom w Janowicy, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną znajdą swoje miejsce na ziemi po stracie najbliższych. Widzimy zaangażowanie lokalnego samorządu – Starostwa Powiatu Łęczyńskiego – i daje nam to nadzieję, że w tym wielkim przedsięwzięciu nie zostaniemy sami. Naszym atutem jest to, że posiadamy własną działkę w Janowicy (Gmina Cyców), na której planujemy rozbudowę. Posiadamy już projekt dostosowany do aktualnych wymagań ustawowych, sanitarnych itp. Ciągle staramy się pozyskiwać pieniądze m.in. biorąc udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. Nasze małe kroki i postawa Zarządu Powiatu dają nam wiarę, że w niedługim czasie PSONI Koło w Łęcznej będzie zapraszało na otwarcie swojej nowej placówki w Janowicy.

Grafika wybudowanego budynku.

Drogi Czytelniku i Ty możesz nas wspomóc, wpłacając na nasze konto:
41 8693 0006 2001 0000 3812 0001 dowolną kwotę. Z góry dziękujemy na za Twoją dobroć serca i szczodrość.

„Jedną ręką trzymam się niewidzialnej liny,
aby nie upaść.
Drugą podnoszę napotkanych ludzi.
Niektórym wystarczy tylko podać pomocną dłoń,
a z innymi przed dłuższy czas trzeba iść i pilnować,
aby się nie poddali.”

Eliza Cyfra

Fot. Kamil A. Kuliński

Fotogaleria

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies