BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ręce starszej pani, której na nadgarstku widnieje czarna opaska.

Opaska SOS dla Seniora – rekrutacja 20 maja

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie zaprasza osoby w wieku 60 lat i więcej, będące mieszkańcami miasta Lublin, do skorzystania z bezpłatnej usługi teleopieki.

Aby otrzymać opaskę bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki, należy spełnić poniższe kryteria:

  • być mieszkańcem Miasta Lublin,
  • być osobą, która ukończyła 60 lat i więcej, która ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkająca z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,
  • wyrazić zgodę na udział w Programie, przestrzeganie Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji Zadania.

Rekrutacja rozpocznie się 20 maja 2024 r. o godzinie 7:00 i potrwa do 29 maja 2024 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski wraz z teleopieką będą przyjmowane w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00:

  1. telefonicznie pod numerami telefonów: 81 466 55 60 wew. 1 oraz 6, 539 867 635539 867 638
  2. osobiście w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28.

Formularze zgłoszeniowe osób zapisanych do projektu telefonicznie należy dostarczyć do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28 pok. 131 do 3 czerwca 2024 roku.

Zgłoszenie do udziału w Programie opaski bezpieczeństwa może być dokonane przez osobę bezpośrednio zainteresowaną bądź opiekuna. W przypadku większej liczby chętnych niż pula opasek priorytet w procesie przyznania opaski będą miały osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Ocenie podlegać będą poniższe kryteria, którym nadane zostaną określone wagi:

  • Lekki stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 1 pkt.
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 2 pkt.
  • Znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 3 pkt.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” i finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz z budżetu Gminy Lublin.

Źródło: zow.lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies