BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotypy organizatorów

Ogólnopolska Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych „Organizacje pozarządowe i ich rola w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami” odbędzie się 17 września 2015 r. w Łodzi w Hali Expo- Łódź Al. Politechniki 4.

Celem konferencji jest prezentacja działalności i osiągnięć Sejmików Osób Niepełnosprawnych zrzeszających organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.

W trakcie spotkania będą także omawiane możliwości finansowego wspierania osób z niepełnosprawnościami w ramach nowej perspektywy EFS na lata 2014-2020 a także zapisy zawarte w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorami konferencji są Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Organizator 23 Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Po dokonaniu rejestracji udział w Konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM

Moderator: prof. dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

10:00 – 12:30 Rejestracja i zwiedzanie Targów Rehabilitacja.

12:30 – 12:50 Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników i zaproszonych gości.

 • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi
 • Paweł Babij, Prezes Zarządu Interservis Sp. z o.o. – organizator Targów Rehabilitacja
 • Tomasz Musielski, Prezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych


12:50 – 13:10 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – nowe spojrzenie na niepełnosprawność.

 • Alina Wojtowicz – Pomierna, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


13:10 – 13:30 Pomoc ze strony PFRON w zakresie wnoszenia wkładu własnego przez organizacje pozarządowe realizujące projekty EFS, których adresatami są osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

 • Teresa Hernik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych


13:30 – 13:40 Współpraca Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Łodzi z organizacjami pozarządowymi jako przykład dobrych praktyk.

 • Ewa Ściborska, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi


13:40 – 13:55 Działania Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

 • Tomasz Musielski, Prezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych


13:55 – 14:10 Organizacja systemu wsparcia dla organizacji zrzeszonych w Lubuskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

 • Barbara Kadziewicz, Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy:


14:10 – 14:25 Doświadczenia Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych w pomocy osobom niepełnosprawnym.

 • Józef Góralczyk, Sekretarz Zarządu Małopolskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Zarządu ds. Zdrowia


14:25 – 14:40 Turystyka osób niepełnosprawnych i zatrudnienie niepełnosprawnych w usługach gościnnych.

 • Stanisław Schubert, Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych


14:40 – 14:55 Przerwa kawowa


14:55 – 15:10 Partnerstwo aktywizujące osoby niepełnosprawne na przykładzie doświadczeń Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

 • Małgorzata Gorący, Wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych


15:10 – 15:25 Koordynacja działań w zakresie reprezentowania interesów osób z niepełnosprawnością – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

 • Tadeusz Milewski, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych


15:25 – 15:40 Działania LFOON-SW w procesie przepływu informacji istotnych dla środowiska osób z niepełnosprawnością.

 • Alicja Jankiewicz, Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki


15:40 – 15:55 Dyskusja.


15:55 – 16:30 Spotkanie przedstawicieli zarządów Sejmików Osób Niepełnosprawnych z Aliną Wojtowicz – Pomierną, Zastępcą Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Teresą Hernik – Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Elżbieta Jaszczuk
Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies