BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dwie czerwone tabliczki na ścianie budynku: Prezydent Miasta Lublin. Urząd Miasta Lublin

Ogłoszenie o konsultacjach w przedmiocie projektu programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest wypracowanie propozycji zapisów w ww. uchwale.

Ewentualne opinie i wnioski na piśmie, należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konsultacje@lublin.eu.

Dodatkowo w dniu 14 września 2022 r. o godz. 16:00 przy ul. Peowiaków 11 odbędzie się otwarte spotkania publiczne.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi trwają od 7 września 2022 r. do 25 września 2022 r.

Źródło: lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies