BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z znakiem: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Obradowało LPNRZP

Z udziałem m.in. przedstawicieli MOPR, Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”, stowarzyszeń pacjentów, ich rodzin i profesjonalistów działających na rzecz osób chorujących psychicznie oraz Urzędu Miejskiego w Lublinie odbyło się dn. 21.IV. br. kolejne posiedzenie Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Wśród omawianych kwestii na czoło wybijał się temat organizacji tegorocznego Forum Psychiatrii Środowiskowej. Jak już informowałem, Forum to planowane jest na 10-12.X. br., zaś termin jego przeprowadzenia związany jest z przypadającym na 10.X.2016 r. Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Tak jak co roku obchody ŚDZP wiązać się będą z otwartym spotkaniem mieszkańców Lublina w jednym z centralnych punktów naszego miasta, gdzie odbędzie się także część artystyczna imprezy (występy, prelekcje, kiermasze itp.).

Na koordynatorkę inicjatyw składających się na przygotowanie  tegorocznego Forum wybrano P. Justynę Rynkiewicz, znaną w środowisku akademickim ze swego zaangażowania w organizację projektu „Przyjazny Uniwersytet”. Rozważana aktualnie przez uczestników Porozumienia propozycja hasła Forum Psychiatrii Środowiskowej brzmi: Przezwyciężyć kryzys psychiczny: Osamotnienie – Wsparcie – Nadzieja.

Członkowie tego zespołu wysłuchali także relacji P. dr Artura Kochańskiego z przeprowadzonych przezeń spotkań. Rezultaty zabiegów o akceptację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 przez podległe Rządowi gremia nie są niestety w pełni satysfakcjonujące. Nadzieję budzić może powołanie kolejnego zespołu roboczego w celu opracowania nowej strategii opieki psychiatrycznej w Polsce, w którego skład wejdzie również Prezes LSOZP dr Artur Kochański.

W trudnej kwestii okresu wykorzystywania mieszkań chronionych przez ich dotychczasowych lokatorów zapoznano się z opinią kompetentnych organów. Beneficjentów programu mieszkań chronionych ucieszy zapewne informacja, iż nie istnieje żadna procedura nakazująca ograniczenie wspomnianego okresu do lat pięciu.

Datę następnego posiedzenia Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego ustalono na dzień 19.V.2016 r.

 Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies