BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od lewej: Pani Elżbieta Sagan, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie oraz Pan Grzegorz Popiołek, Przedstawiciel firmy Abbott

O systemie FreeStyle Libre 2 na cyklicznym spotkaniu Koła Nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie

W dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LSS Społem w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15, odbyło się comiesięczne spotkanie Członków Koła Nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie.

Gościem kwietniowego spotkania był Pan Grzegorz Popiołek – przedstawiciel firmy Abbott, który opowiedział Członkom Stowarzyszenia o Systemie FreeStyle Libre 2, służącym do pomiaru poziomu cukru bez konieczności nakłuwania palców.

System ten od 1 stycznia 2023 r. został objęty refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia dla następujących grup pacjentów:

  • dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3;
  • osoby z cukrzycą powyżej 18. roku życia, wymagające min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby (intensywna insulinoterapia);
  • kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą, wymagające insulinoterapii;
  • osoby chorujące na cukrzycę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, leczone insuliną.

System FreeStyle Libre 2 służy do ciągłego monitorowania stężenia glukozy w płynie śródtkankowym u osób z cukrzycą. Sensor całodobowo przez 14 dni, automatycznie mierzy i zapisuje poziom cukru, co 15 minut.

W odróżnieniu od użycia tradycyjnych glukometrów, które wymagają nakłucia, system ten pozwala bezboleśnie i dyskretnie wykonać pomiar cukru z wykorzystaniem telefonu, na którym zainstalowano i uruchomiono aplikację FreeStyle LibreLink.

Aby otrzymać pełny, dobowy profil glikemii należy zeskanować sensor przynajmniej raz na 8 godzin.

W aplikacji, na wykresie można zobaczyć nie tylko, jak w przeszłości zmieniał się poziom cukru, ale także zaobserwować kierunek zmian stężenia glukozy w przyszłości, dzięki wyświetlanym strzałkom trendu.

System FreeStyle Libre 2 umożliwia ustawienie w aplikacji opcjonalnych alarmów, które przesyłają automatyczne powiadomienia na telefon użytkownika, gdy poziom jego glukozy będzie zbyt niski lub zbyt wysoki.

Podczas prelekcji Pan Grzegorz opowiedział o działaniu systemu oraz warunkach jego refundacji, a także chętnie i cierpliwe odpowiadał na wszelkie pojawiające się pytania. Druga część spotkania przebiegła w formie warsztatowej. Wszyscy chętni otrzymali broszurę informacyjną a Członkowie Stowarzyszenia, posiadający kompatybilny z aplikacją telefon, mogli osobiście wypróbować działanie systemu.

W każdym, otrzymanym od Pana Grzegorza, opakowaniu bezpłatnej próbki FreeStyle Libre 2 znajdowały się:

  • 1 aplikator czujnika,
  • 1 zestaw czujnika,
  • ulotka informacyjna produktu.

Po zainstalowaniu aplikacji na telefonach i przeprowadzeniu konfiguracji, przyszedł czas umieszczenia czujnika na tylnej części ramienia. Umieszczenie sensora na ciele było szybkie, całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Pierwsze uruchomienie (aktywacja) sensora polegało na przyłożeniu do niego telefonu z włączoną aplikacją i przytrzymaniu do czasu wyemitowania dźwięku lub wibracji. Pierwszy pomiar stężenia glukozy można było wykonać po 60 minutach od aktywacji.

Osobom, które zdecydowały się przetestować sensor, Pan Grzegorz wyjaśnił w jaki sposób po powrocie do domu i spożyciu kolacji, sprawdzić i porównać wartości glukozy z odczytami wykonanymi tradycyjnym glukometrem. Ponieważ glukometr mierzy stężenie we krwi włośniczkowej, a FreeStyle Libre 2 – w płynie śródtkankowym, tj. otaczającym komórki pod skórą – zmiany stężenia glukozy w płynie śródtkankowym mają kilkuminutowe opóźnienie w porównaniu do zmian stężenia glukozy we krwi. Pan Grzegorz objaśnił, że dopuszczalna rozbieżność pomiędzy odczytami z obydwu urządzeń, świadcząca o prawidłowym działaniu systemu Libre 2 nie powinna przekraczać 15%.

Spotkanie zakończyły serdeczne podziękowania, skierowane do zaproszonego Gościa, który nie tylko przekazał ogrom praktycznej wiedzy na temat systemu FreeStyle Libre 2, ale także stworzył Członkom Stowarzyszenia unikalną okazję do jego przetestowania.

Pan Grzegorz nie krył radości i zaskoczenia z otrzymanego bukietu kwiatów, który w imieniu Członków Koła nr 3 PSD, przekazała Pani Prezes, Elżbieta Sagan.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies