BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„O niepełnosprawności raz jeszcze”

W dniach 18 i 19 maja 2018 roku na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod tytułem: „O niepełnosprawności raz jeszcze”.

 Została zorganizowana przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”, Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS oraz Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej. Organizatorzy konferencji zapewnili także bieżące tłumaczenie na język migowy.

Patronatami honorowymi byli: JM Rektor UMCS prof.dr hab. Stanisław Michałowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

W tegorocznej konferencji uczestniczyli studenci, doktoranci i pracownicy z różnych uczelni wyższych w Polsce oraz osoby związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością. Konferencja rozpoczęła się wykładem wprowadzającym prof. dr hab. Janusza Kirenko, w którym przedstawił różne definicje niepełnosprawności w ujęciu medycznym, społecznym, prawnym, funkcjonalnym i podkreślił, że według niego – niepełnosprawność to nic innego jak „niemożność bycia sobą” we wszystkich sferach życia społecznego.

Kolejne prelekcje wygłosili pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej m.in. prof. dr hab. Zofia Palak, dr hab. Andrzej Pielecki, dr Anna Bieganowska-Skóra, dr Tomasz Bielecki, dr Anna Prokopiak. Jak również pracownicy  i studenci innych uczelni wyższych m.in. dr Katarzyna Zielińska-Król z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktoranci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studenci z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Uczestnicy mogli posłuchać ciekawych wykładów na temat problemów i trudności jakie natykają osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia m.in. o:

  • dyskryminacji w pracy ze względu na niepełnosprawność,

  • stygmatyzacji i wykluczenia poprzez niewłaściwe używanie wyrażeń „osoba niepełnosprawna” zamiast „osoba z niepełnosprawnością” lub „autystyk” w wyniku czego zamyka się taką osobę w jej niepełnosprawności, widzi się tylko jej ograniczoną sprawność,

  • depresji, na które osoby z niepełnosprawnością są bardziej narażone niż osoby zdrowe ponieważ na co dzień spotykają się z wieloma utrudnieniami socjalnymi i społecznymi w kontaktach międzyludzkich,

  • znaczeniu religii w życiu osoby z niepełnosprawnością, jej udziale w życiu kościoła oraz barierach, które ją uniemożliwiają.

Nie zabrakło też tematów pozytywnych związanych z aktywnością osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia m.in. poprzez sport, rekreację, turystykę, sztukę, zaprezentowano również nowe technologie takie jak: egzoszkielety, aplikacje mobilne które usprawniają życie osób z niepełnosprawnością.

Tuż po panelach konferencyjnych miały miejsce spotkania integracyjne w Domu Studenckim Femina.

W niedzielę 20 maja 2018 r. po zakończonej konferencji na uczestników czekała dodatkowa atrakcja – spacer po Lubelskiej Starówce oraz wycieczka połączona ze świetną wyprawą do tajemniczego pokoju zagadek tzw. „escape room” z którego można było uwolnić się wyłącznie po rozwikłaniu wszystkich zagadek i rebusów.

Fot. Kamil Artur Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies