BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp: Lublin. Miasto inspiracji.

Nowe standardy piesze w Lublinie

Trwają prace nad wyznaczeniem obszaru miasta i wyborem tras, gdzie kostka brukowa zostanie zamieniona na bardziej przyjazną nawierzchnię, a krawężniki zostaną zrównane z jezdnią. Będzie to wstęp dla opracowania standardów nawierzchni chodników dla Lublina, który znacząco wpłynie na poprawę jakości traktatów pieszych.

Sugestie dotyczące infrastruktury pieszej można zgłaszać na adres e-mail: pieszy@lublin.eu

 

Ludzie wykonują roboty chodnikowe w jednej z częsci lublina. Na deptaku są stosy cegiełek chonikowych.

Stawiamy kolejny krok w kierunku Lublina przyjaznego wszystkim mieszkańcom. Jako pierwsze miasto w Polsce planujemy stosować krawężniki o wysokości „0 cm”, jako standard w budowaniu infrastruktury pieszej. Planowane zmiany koncentrują się na trzech obszarach: wygodzie, jakości i czasie podróży pieszych po mieście. – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Krawężniki zrównane z jezdnią znacznie ułatwią przechodzenie przez drogę osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rodzicom z dziećmi czy seniorom. Rozwiązanie to jest już od dłuższego czasu stosowane na przejazdach rowerowych, co chwalą sobie użytkownicy jednośladów. Takie krawężniki są już wykonywane w kilkunastu miejscach, gdzie trwają prace budowlane. Poprawa jakości traktów pieszych to ograniczenie stosowania kostki brukowej na chodnikach, gdzie mogłaby zostać zastąpiona płytami lub materiałami o mieszanej strukturze, w miejscach gdzie dopuszczone jest parkowanie pojazdów.

Kolejnym elementem, który jeszcze w tym roku poprawi warunki ruchu pieszego, będzie wprowadzenie zmian w trybie pracy sygnalizacji świetlnych, modernizowanych w ramach Systemu Zarządzania Ruchem. Aktualnie trwa zbieranie danych i analiza sytuacji na poszczególnych skrzyżowaniach, tak by w miarę możliwości zwiększyć na nich czas światła zielonego dla pieszych. To rozwiązanie pozwoli bezpieczniej pokonać pieszemu skrzyżowania.

Przedstawione dziś trzy główne zagadnienia to początek realnych zmian na rzecz ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w Lublinie. Zespół projektu „Miasto dla Ludzi” pracuje obecnie nad Standardami Infrastruktury Pieszej, które w przyszłości znacznie ułatwią nam projektowanie infrastruktury drogowej po tym kątem. Natomiast w strukturze Urzędu Miasta od początku marca działa zespół ds. mobilności aktywnej, który zajmuje się ruchem rowerowym oraz pieszym i jest stale do dyspozycji mieszkańców w kwestii rozwiązywania bieżących problemów w sferze poruszania się po mieście.

Sugestie oraz uwagi dotyczące infrastruktury pieszej można zgłaszać na adres e-mail: pieszy@lublin.eu

Mężczyzni przekopują chodnik. Jest piach i ceiełki chonikowe.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies