BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika na której jest puzzel w środku którego twarz człowieka zakrywającego oko dłonią.

Nowe publikacje Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Nowe pozycje: czasopismo „Dziecko autystyczne” – tom XX nr.1 i książka „Inne, trudne, lecz nieobce”, wydawnictwa Krajowego Towarzystwa Autyzmu, pomogą nam zapoznać się z zagadnieniem problematyki autyzmu nie tylko, jako choroby w wymiarze biologicznym, lecz jako problemu osobistego i społecznego.

Zdjęcie dwóch książek jedna to dziecko autystyczne a droga to inne trudne lecz nie obce. Pierwsza ksiazka jest jednolita koloru czerwonego. Druga ma grafikę dzieci stojących na sobie robiąc tym samym piramide.

Czasopismo„Dziecko autystyczne”– zawiera prace napisane przez naukowców z prestiżowych polskich uczelni, specjalistów w dziedzinie psychologii rehabilitacji, takich jak Anna Szczęśniak- Cymerman z Uniwersytetu Warszawskiego czy Tadeusz Gałkowski z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Znajdziemy tutaj artykuły o takiej tematyce jak: Poczucie umocnienia, a style radzenia sobie ze stresem u matek dzieci z ASD; Przystosowanie społeczne dzieci z rozmaitym nasileniem autystycznego spektrum zachowań (ASD); Funkcjonowanie rodziny z małymi i dorosłymi dziećmi z ASD, Deficyty teorii umysłu a przystosowanie społeczne- opis przypadku; Wolontariat koleżeński- szansa na wsparcie osób z autyzmem; Efekty rehabilitacji dzieci z ASD- opis przypadków.

Czasopismo to można znaleźć na stronie www.kta.szczecin.pl w formacie pdf lub otrzymać od KTA.

Z kolei książka „Inne, trudne, lecz nieobce” jako informator Krajowego Towarzystwa Autystycznego, stanowi kompendium wiedzy o autyzmie, niezbędnej zwłaszcza dla matek dzieci z ASD oraz nauczycieli i pedagogów, mających pod opieką osoby autystyczne. W pierwszej części, zawiera informacje o symptomach, prawdopodobnych przyczynach i przebiegu choroby, w tym także jej odmiany: zespołu Aspergera. W części drugiej natomiast, porusza zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii (zawiera opisy rożnego rodzaju terapii i pojęć z nimi związanych). Ponadto w części drugiej przedstawiono informacje o oddziałach Krajowego Towarzystwa Autyzmu na terenie całej Polski oraz o ich działalności i usługach pomocowych świadczonych przez nich.

Publikacja została sfinansowana ze środków PFRON i jest dostępna nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego w najbliższym oddziale Krajowego Towarzystwa Autystycznego.

Łukasz Lewicki

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies