BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

New Challenges – European experiences. Wizyta studyjna w Walencji.

W dniach 23-27.10.2017 pracownica Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy Eliza Cyfra, instruktorka pracowni muzycznej, wzięła udział w wizycie studyjnej w Walencji w Hiszpanii.

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2. „Programy mobilności ponadnarodowej”.

Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie krajowym: Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz partnerstwie ponadnarodowym: G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr), Fife Council Economy, Planning & Employability Servives (Szkocja), Asociation Intercultural Europea – Go Europe (Hiszpania).

Mężczyzna stoi na środku sali. Dłonie ma złożone. W tle ludzie siedzący na krzesłach. Ich twarze są skierowane w stronę tego mężczyzny.

W wymianie wzięło udział 18 uczestników z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Miejscem docelowym była Walencja, miasto w południowo-wschodniej części Hiszpanii, leżąca nad Morzem Śródziemnym. Jest to trzecie pod względem wielkości miasto w Hiszpanii.

Ludzie stoją w grupie na schodach na deptaku. Pozują do zdjęcia. Niektórzy są pod dużym stojącym parasolem. Uśmiechają się do zdjęcia.

Wspólny obiad – regionalne danie paella (czyt. paeja) z kurczakiem i królikiem.

Lot z Warszawy do Madrytu odbył się w niedzielę 22.10.2017 roku z przesiadką w Amsterdamie. Następnie czekał na nas autobus, który zawiózł nas do Expo Hotelu w Walencji. Podróży samolotowej nie towarzyszyły nieprzewidziane atrakcje.

Ludzie stoją w grupie na deptaku. Uśmiechają się do zdjęcia. W tle wieża zamkowa.

Zwiedzanie Walencji. W tle brama królewska. Zostaliśmy otwarcie przyjęci przez pracowników Stowarzyszenia Go Europe. Pierwszego dnia do hotelu przybył po nas Javier Milan, który pomógł nam zakupić bilety na metro i pokazał jak dostać się do siedziby organizacji, gdzie odbywały się zajęcia i niektóre wizyty. Tam zostaliśmy powitani przez resztę osób: Fabiana Gomeza, Dominikę Czapracką, Olę Staszyńską i Nieves Verdejo. Każdy z uczestników projektu miał zapewnione: bilety samolotowe w obie strony, hotel ze śniadaniem, kieszonkowe na przejazdy komunikacją miejską, ubezpieczenie, wyżywienie.

Organizacje, które odwiedziliśmy:

  1. AJEV – stowarzyszenie udzielające wsparcia młodym przedsiębiorcom w otwieraniu nowych przedsiębiorstw;

  2. Europe Direct Valencia – biuro informacji publicznej dla wszystkich mieszkańców Walencji, udzielająca porad i odpowiedzi dotyczących Unii Europejskiej. Jest to organizacja ustawodawcza, zajmująca się unijnymi programami, prawami mieszkańców w UE, itp;

  3. Actiyam ONG – jest to organizacja pozarządowa utworzona w 2016 roku, której głównym celem jest pomoc ludziom w poprawie jakości ich życia. Aktiyam pracuje z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: bezdomnymi, dziećmi z ubogich rodzin, tzw. „biednymi pracującymi”, imigrantami, kobietami z przemocą, starszymi ludźmi, chorymi i niektórymi rodzajami niepełnosprawności.Ludzie są tyłem do zdjęcia. W tle budynki, ulica, auta i drzewa wzdłuż ulicy. Ludzie stoją w grupce.

  4. Social Nest Foundation – fundacja promowana przez Uniwersytet w Walencji, wspierająca przedsiębiorców społecznych, którzy chcą zmieniać świat.

  5. Wizyta w The NestValencian Youth Council – reprezentuje ona i koordynuje działalność młodych organizacji w Walencji, jej celem jest promocja partycypacji młodych ludzi w rozwoju politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Jest to instytucja publiczna, pomagająca reprezentować młode organizacje przed lokalnymi władzami.

W Hiszpanii stopień niepełnosprawności ocenia się w procentach. W kontekście zatrudnienia niepełnosprawność stwierdzana jest wtedy, kiedy u danej osoby występuje obniżenie zdolności do pracy co najmniej o 33%. Jeśli zdolność ta jest niższa o minimum 65%, orzeka się całkowitą niezdolność do pracy. Zespoły ds. oceny zdolności do pracy funkcjonują w większych miastach w ramach lokalnych ośrodków usług społecznych. Składają się z lekarza, psychologa i pracownika socjalnego.

Wizyta w placówce tj. ognisku wychowawczym.

Podsumowując, wyjazd był bardzo udany, miałam możliwość nawiązania nowych kontaktów z innymi organizacjami z województwa lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Mogłam zobaczyć jak funkcjonują w Hiszpanii organizacje pozarządowe, niestety wsparcie ze strony samorządów jest bardzo niewielkie. Jeśli organizacje same nie zarobią na siebie, nie będą miały nawet na opłacenie rachunków.

W tym miejscu chciałabym podziękować Zarządowi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, za umożliwienie mi wzięcia udziału w tym właśnie projekcie. Chciałabym także podziękować naszym opiekunom w Hiszpanii, w szczególności Javier’owi Milan, Dominice Czaprackiej i innym za ich cierpliwość i otwartość. Dziękuję także wszystkim nowo poznanym osobom za wspólnie spędzony czas.

Eliza Cyfra

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies