BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący konkurs Nagroda Trzeciego Sektora

“Nagroda Trzeciego Sektora” – informacja

Informujemy o kontynuacji corocznego wydarzenia, w tym roku pod nazwą: „Lubelskie Forum NGO”. Wydarzenie planowane jest w dniach 26-27 września 2022 roku w Lublinie.

W Forum uczestniczą przedstawiciele wszystkich organizacji i środowisk angażujących się w pracę wspierającą działania na rzecz trzeciego sektora.

W ramach wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2021;

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2021;

Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2021;

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2021 (Mały Ambasador);

Kategoria V: Wolontariusz roku 2021.

Konkurs skierowany jest do:

  • członków organizacji pozarządowych,
  • przedstawicieli różnych branż biznesu – działalności gospodarczej zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych,
  • organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego,
  • samorządów wspierających działania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów można składać do 17 sierpnia 2022 roku w sposób określony w Regulaminie.

Weronika Kozłowska
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 81 478 13 08
e-mail: weronika.kozlowska@lubelskie.pl

Departament Promocji Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
www.promocja.lubelskie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies