BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo mopr lublin. Czarny tekst na białym tle.

Nadeszły upragnione wakacje

Jest to czas odpoczynku dla naszych podopiecznych i ich rodziców. Czas, kiedy mogą Oni skorzystać z rożnych form rehabilitacji.

ludzie stoją na deptaku i pozują do zdjęcia. Jest dużo ludzi. Uśmiechają się do zdjęcia. W tle budynek kościoła.

Słoneczko podczas wakacji prowadzi nieodpłatne zajęcia z terapii biofeedback w systemie 2 h w tygodniu dla 1 uczestnika. Są to zajęcia wspomagające pracę mózgu, bardzo przydatne przy różnych dysfunkcjach dzieci niepełnosprawnych. Terapią zawiaduje doświadczony psycholog współpracujący ze Stowarzyszeniem Słoneczko.

 Zajęcia dofinansowane są przez MOPR  w Lublinie.

W sierpniu (w terminie 16-27 sierpień 2012)  organizujemy „Kolonie z Królem Maciusiem I w Porąbce. Na koloniach oprócz programu wychowawczego nakierowanego na pedagogikę Janusza  Korczaka będzie prowadzony trening samodzielności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dzieci z  autyzmem. Będą prowadzone zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą  i pedagogami specjalnymi.

Trening  ma na celu wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju w taki sposób, aby mogło żyć w zgodzie z rówieśnikami, z przyrodą i samym sobą.  Przygotowanie do samodzielnego życia jest nadrzędnym celem rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Projekty dofinansowane są przez MOPR  (ze środków PFRON ) oraz Kuratorium w Lublinie.

Po wakacjach Słoneczko zaprasza dzieci i młodzież z woj. Lubelskiego na bezpłatne  zajęcia  z:

 • terapii Dennisona,
 • artterapii,
 • terapii biofeedback
 • hipoterapii,
 • rehabilitacji w SPA Nałęczów.

Dzieci i młodzież z gmin Markuszów i Sosnowica zapraszamy również na zajęcia w miejscu ich zamieszkania (rewalidacja, terapia biofeedback, logopedia, artterapia, psychoterapia, rehabilitacja w  SPA Nałęczów). Od 5-ciu lat dzięki wsparciu Wójtów w/w gmin oraz wygranym projektom udaje się nam prowadzić nieprzerwaną rehabilitację.

 Zajęcia będą dofinansowane przez Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej ( ze środków PFRON).

W Przedszkolu nr 39 w Lublinie do grudnia przeprowadzimy zajęcia z dogoterapii grupowej dla dzieci niepełnosprawnych z oddziałów integracyjnych. W ubiegłym roku Słoneczko także prowadziło zajęcia dogoterapii. Zajęcia dofinansowane są przez MOPR (ze środków PFRON).

Dzieci i młodzież  niepełnosprawna z ZS nr 4 w Lublinie będą mogły skorzystać z wielu ciekawych zajęć prowadzonych specjalnie dla nich przez Słoneczko. Będą to:

 • warsztaty socjoterapeutyczne,
 • warsztaty plastyczne,
 • warsztaty sportowo – taneczne,
 • warsztaty muzyczne,
 • warsztaty garncarskie.

We wrześniu cała grupa przez 5 dni będzie uczestniczyć w Zielonej Szkole na Roztoczu, a w październiku grupa uda się na wycieczkę „Śladami ginących zawodów”. Uczniowie wezmą też udział w wyciecze rowerowej.

Nie zapominamy o integracji ze zdrowymi dziećmi. Uczniowie z ZS nr 4 podczas Zabawy Mikołajkowej będą bawić się i dzielić wrażeniami z warsztatów z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie. Stowarzyszenie Słoneczko w grudniu zorganizuje dla uczniów ze SP 22 w Lublinie warsztaty plastyczne, socjoterapeutyczne oraz sportowo-taneczne.

Wszystkie warsztaty i wycieczki dla obydwu szkół będą dofinansowane przez Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej oraz Fundację Wspólna Droga.

Mamy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałe na terenie woj. Lubelskiego również będą mogły uczestniczyć w projekcie „Wyjątkowe Mamy”-2 edycja. Pierwsza odbyła się w 2010 roku i cieszyła dużym zainteresowaniem. Celem projektu jest objęcie kompleksową pomocą 20-stu mam dzieci niepełnosprawnych z minimum 2 powiatów woj. lubelskiego, zapewnienie im poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, warsztatów nakierowanych na samorozwój oraz działań mających na celu podniesienie samooceny.

Odbędą się zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), pedagogiem specjalnym i prawnikiem oraz rehabilitacja w SPA Nałęczów. Dzieci w czasie zajęć dla Mam będą miały zapewnioną fachową opiekę.

Projekt dofinansowany jest przez  Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej (ze środków PFRON).

Nie zapomnieliśmy również o specjalistach, nauczycielach pracujących z naszymi podopiecznymi. Dla nich przygotowaliśmy dwa nieodpłatne szkolenia:

 1. „Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne” – szkolenie 4- dniowe, którego celem jest  poszerzanie wiedzy z zakresu funkcjonowania psychospołecznego dziecka  z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD). Szkolenie dofinansowane przez MOPR w Lublinie ( ze środków PFRON)
 2. „Elementy terapii integracji sensorycznej w oddziaływaniu rewalidacyjnym wobec wybranych grup niepełnosprawności” – szkolenie 2- dniowe, którego celem jest podniesienie umiejętności terapeutów, nauczycieli  pracujących z osobami niepełnosprawnymi   w zakresie  integracji sensorycznej. Szkolenie  dofinansowane ze środków MOPR w Lublinie.

Dla placówek oświatowych pracujących z niepełnosprawnymi proponujemy –konkurs plastyczny „Cztery pory roku-bukiet”. Efektem pokonkursowym będzie wydanie kalendarza z 12 pracami laureatów. Będzie to promocja osiągnięć dzieci niepełnosprawnych. Projekt dofinansowany przez Fundację Wspólna Droga.

Jako Prezes Stowarzyszenia Słoneczko cieszę się, że podejmujemy aż tyle działań. Martwi mnie krótki czas na realizację większości tych projektów – tylko do grudnia 2012.Przed Stowarzyszeniem szereg działań.Mamy nadzieję że przy dalszej dobrej współpracy w Słoneczku oraz życzliwości innych osób podołamy tym wszystkim zadaniom.Przyświeca nam jeden cel: dobro dziecka.

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Osobom współpracującym ze Słoneczkiem w tym roku szkolnym, za sumienną pracę. Dziękuję w szczególny sposób Lubelskiemu Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych za życzliwość i wspieranie nas w trudnych sprawach, Wójtom Gmin Markuszów i Sosnowica za dofinansowanie naszych działań, Urzędom współpracującym z nami: MOPR, ROPS i Kuratorium Oświaty w Lublinie za dofinansowanie naszych projektów. Szkołom: Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie, Zespołowi Szkół nr 4 w Lublinie, Zespołowi Szkół w Markuszowie i Sosnowicy za użyczanie nam sal i stałą współpracę. Dziękuję Domowi Pomocy Społecznej w Gościeradowie za przemiłe przyjęcie i objęcie opieką wychowanka znajdującego się w trudnej sytuacji. Dziękuję wszystkim Darczyńcom i innym Osobom, których być może nie wymieniłam, ale o których w naszym Słoneczkowym sercu zawsze pamiętamy.

Na koniec dziękuję mojej Rodzinie, która wspiera mnie w działaniach i mobilizuje do twórczej pracy.

Życzę Wszystkim Dobrego Wypoczynku i nabrania sił na Nowy Rok Szkolny!

Prezes Stowarzyszenia Słoneczko
Dorota Fornalska

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies