BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czarny napis opieka wytchnieniowa

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Uwaga! Informujemy również, że jest już możliwa rejestracja profilu JST w Generatorze, a o uruchomieniu możliwości składania wniosków poprzez Generator poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Pytania dotyczące generatora

Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi Generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl

Pytania merytoryczne dotyczące Programu

Pytania merytoryczne odnoszące się do zapisów dokumentacji konkursowej Programu należy kierować na adres e-mail: sekretariat.bfs@mrips.gov.pl

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 (PDF, 199 KB)

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 (PDF, 313 KB)

Załącznik nr 1. Wniosek / aktualizacja wniosku gminy/powiatu na środki finansowe z programu Opieka wytchnieniowa (xlsx, 26 KB)

Załącznik nr 2. Informacja wojewody dotycząca środków finansowych z programu Opieka wytchnieniowa (xlsx, 13 KB)

Załącznik nr 3. Lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu Opieka wytchnieniowa (xlsx, 29 KB)

Załącznik nr 4. Sprawozdanie gmin/powiatów z realizacji programu Opieka wytchnieniowa. (xlsx, 23 KB)

Załącznik nr 5. Sprawozdanie wojewody z realizacji programu Opieka wytchnieniowa. (xlsx, 23 KB)

Załącznik nr 6. Oświadczenie o przyjęciu środków finansowych (docx, 24 KB)

Załącznik nr 7. Karta zgloszenia do programu Opieka wytchnieniowa. (docx, 39 KB)

Załącznik nr 8. Karta realizacji usług opieki wytchnieniowej (docx, 25 KB)

Załącznik nr 9. Karta oceny wniosku gminy/powiatu (docx, 30 KB)

Załącznik nr 10. Instrukcja obslugi Generatora Funduszu Solidarnościowego (docx, 846 KB)

Załącznik nr 11. Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego (docx, 24 KB)

Załącznik nr 12. Klauzula RODO (docx, 24 KB)

Załącznik nr 13. Umowa pomiędzy Ministrem a Wojewodą (docx, 41 KB)

Załącznik nr 14. Umowa pomiędzy Wojewodą a Gminą/Powiatem (docx, 47 KB)

Załącznik nr 15. Upoważnienie do podejmowania czynności w Generatorze (docx, 21 KB)

Załącznik nr 16. Kalkulacja kosztów do wniosku gminy/powiatu na srodki finansowe z programu Opieka wytchnieniowa (xlsx, 22 KB)

Załącznik nr 17. Informacje opisowe (docx, 26 KB)

Załącznik nr 18. Oświadczenie o złożeniu sprawozdania w generatorze (docx, 23 KB)

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies