BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika z tekstem: "Nabór na stanowisko Kierownika ŚDS Akademia Artystyczna" i odręcznym rysunkiem trąbki

Nabór na stanowisko Kierownika ŚDS Akademia Artystyczna

Fundacja Nieprzetartego Szlaku ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” w Lublinie.

Obowiązki

 1. Koordynowanie i nadzór zadań realizowanych przez Środowiskowy Dom,
 2. Organizowanie i planowanie działań oraz dokonywanie oceny pracy podległych pracowników,
 3. Współuczestnictwo, monitorowanie i kontrola pracy pozostałych członków zespołu w zakresie opracowywania indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących,
 4. Organizowanie i prowadzenie doradztwa dla uczestników i rodzin,
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności ŚDS,
 6. Stosowanie obowiązujących przepisów związanych z wykonywaną pracą,
 7. Kształtowanie pozytywnych stosunków międzyludzkich oraz dążenie do stworzenia przyjaznej atmosfery wśród uczestników.

Wymagania konieczne

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika lub psychologia,
 4. Staż pracy: minimum 5-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej
  potwierdzony świadectwami pracy/zaświadczeniem w przypadku osób pozostających w trakcie zatrudnienia, w tym min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami chorującymi na przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 5. Wiedza specjalistyczna:
  • ustawa o pomocy społecznej,
  • rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  • akty prawa lokalnego dotyczącego pomocy społecznej,
  • znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel, a także znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 •  

Wymagania dodatkowe

 1. Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej,
 2. Wiedza z zakresu teatroterapii lub teatru – zajęciami wiodącymi dla uczestników
  ŚDS Akademia Artystyczna są zajęcia o profilu teatralnym.

Predyspozycje osobowościowe

 • Sumienność,
 • zaangażowanie,
 • bezstronność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. List motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 15 grudnia 2023 r. pod adresem:

Środowiskowy Dom Samopomocy “Akademia Artystyczna”
ul. Nowy Świat 34c
20-425 Lublin

Ewentualnie skany dokumentów należy wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@nieprzetartyszlak.eu

Inne informacje

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoba odpowiedzialna

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies