BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czarny napis na białym tle: "Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego"

Nabór kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2023-2027

Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego (WSRON) na kadencję 2023-2027.

Zgłoszeń mogą dokonywać działające na terenie województwa lubelskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) i Wojewoda Lubelski. Podmioty uprawnione zgłaszają po jednym kandydacie na członka WSRON.

Pisemne zgłoszenia powinny zawierać:

  1. dane podmiotu zgłaszającego: nazwę, formę prawną, adres oraz numer telefonu i adres poczty
    elektronicznej;
  2. dane kandydata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem w postaci opisu dotychczasowej pracy zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a w przypadku powołania na członka WSRON – na pełnienie obowiązków związanych z członkostwem, w tym udział w pracach Rady;
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności;
  5. zgodę kandydata WSRON na wykorzystanie wizerunku w związku z kandydowaniem do składu WSRON, a w przypadku powołania na członka WSRON – w związku z uczestnictwem w pracach Rady;
  6. klauzulę informacyjną zaopatrzoną w podpisane oświadczenie kandydata WSRON o zapoznaniu się z jej treścią.

Zgłoszenia należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (PDF, 382 KB), wersja edytowalna w programie Word – Formularz Zgłoszenie kandydata na członka Woj. Społ. Rady ds. ON (docx, 58 KB) w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 r.,
na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, z dopiskiem: „Kandydat na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego na kadencję 2023 – 2027.”

Pliki do pobrania

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies