BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ołecznej Co robimy Programy i projekty Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Logotyp Programu "Aktywni+"

MRiPS: Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023

W dniu 20 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty, ogłoszony w lutym 2023 r. otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Złożono łącznie 1907 ofert na kwotę 281 847 966,72 zł, dofinansowano 491 ofert na łączną kwotę 37 768 077,85 zł.

Miło nam poinformować, że w ogłoszonych wynikach pojawili się oferenci z województwa lubelskiego.

Priorytet 1

Lp.

Numer oferty

Tytuł

Nazwa oferenta

Siedziba oferenta

Kwota dofinansowania

Łączna liczba punktów

Status oferty

12

3890

Senioralny Hub Edukacyjno-Opiekuńczy

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zamość

82 420,00 zł

208

Przyjęta

21

5140

Wolontariat również dla seniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

Wierzbica – Osiedle

40 250,00 zł

207

Przyjęta

23

3460

Sprawni i aktywni!

FUNDACJA GAUDIUM ET SPES

Biłgoraj

81 150,00 zł

206

Przyjęta

54

3192

Seniorzy w akcji – masa atrakcji w powiecie lubartowskim.

Fundacja Zarządzania i Innowacji

Lublin

101 970,00 zł

203

Przyjęta

121

4736

Pomocnicy na start!

Stowarzyszenie “Dąb” w Ciosmach

Ciosmy

75 908,00 zł

199

Przyjęta

162

5242

Aktywni w każdej sferze

Fundacja Aktywnej Pomocy

Przybysławice

41 850,00 zł

196

Przyjęta

176

4477

Student u3w zawsze aktywny

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku

Świdnik

35 907,50 zł

195

Przyjęta

185

5804

ASA – AKADEMIA SENIORA ANIMATORA

Polskie Stowarzyszenie Pedegogów i Animatorów KLANZA

Lublin

89 345,00 zł

195

Przyjęta

199

5455

Lubelski Aktywny Senior: Wolontariacka sieć kompetencji

Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik

Niemce

21 310,00 zł

194

Przyjęta

256

5044

Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu – prawidłowe odżywianie Seniorów

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Zamość

13 500,00 zł

ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (c)

268

4390

Senioriady Zamojskie 2023

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Bondyrz

24 700,00 zł

ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (g)

Priorytet 2

Lp.

Numer oferty

Tytuł

Nazwa oferenta

Siedziba oferenta

Kwota dofinansowania

Łączna liczba punktów

Status oferty

29

6010

„Seniorze, zmieniaj swoje miasto !”

“Lubię To Miasto”

Tomaszów Lubelski

22 000,00 zł

ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (b)

Priorytet 3

Lp.

Numer oferty

Tytuł

Nazwa oferenta

Siedziba oferenta

Kwota dofinansowania

Łączna liczba punktów

Status oferty

7

5020

Bezpieczny senior – w sieci i w życiu

Progresum Spółdzielnia Socjalna

Kraśnik

95 251,00 zł

208

przyjęta

9

6222

E-Senior

Fundacja I2

Piotrowice

83 887,50 zł

208

przyjęta

17

5523

Cyfrowa Akademia Seniora

FUNDACJA “STO PROCENT”

Biała Podlaska

120 796,37 zł

206

przyjęta

41

5270

“Zaprzyjaźnij się z siecią”

Spółdzielnia Socjalna SIMPULS

LUBLIN

58 820,00 zł

202

przyjęta

54

5943

Cyfrowa przyszłość. Włączenie cyfrowe seniorów z woj. lubelskiego.

Fundacja KOF

Kępa

124 935,00 zł

199

przyjęta

Priorytet 4

Lp.

Numer oferty

Tytuł

Nazwa oferenta

Siedziba oferenta

Kwota dofinansowania

Łączna liczba punktów

Status oferty

7

3809

Międzypokoleniowy zawrót głowy.

FUNDACJA 5 PORA ROKU

ŻYRZYN

117 700,00 zł

208

przyjęta

12

3806

Aktywni to MY!

Będę Seniorem

Lublin

40 205,00 zł

206

przyjęta

16

5054

SZTUKA W NATURZE/NATURA W SZTUCE

Fundacja Szpilka

Lublin

60 565,00 zł

206

przyjęta

18

4242

Młodość wczoraj i dziś 2023

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Lublin

25 610,00 zł

205

przyjęta

24

4235

Budujemy relacje, a nie racje!

Fundacja Bliżej Pasji

Biłgoraj

124 990,00 zł

204

przyjęta

27

4968

Akademia Aktywnego Seniora 2023 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku osób starszych i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Lublin

120 395,00 zł

204

przyjęta

31

5135

“MEWA-Międzypokoleniowa Edukacja we Wspólnej Aktywności”

FUNDACJA “INSTYTUT AKTYWIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO”

Lublin

70 905,00 zł

203

przyjęta

76

4413

“Aktywnie, międzypokoleniowo”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Bezpieczna Przystań

Biłgoraj

79 000,00 zł

ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (d)

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2023 r. wynosi 38 mln zł. (Program realizowany w 2023 r. dysponować będzie kwotą w wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem w 95% na dotacje – 38 mln zł oraz w 5% na pomoc techniczną – 2 mln zł).

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu będą zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji.

O programie wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
 • zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące
  w życiu publicznym;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
 • budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

W każdym roku funkcjonowania na Program “Aktywni+”przeznaczone zostanie 40 mln złotych.

 • W sumie więc będzie to 200 mln złotych na działania i inicjatywy aktywizujące seniorów.
 • Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

 1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych w serwisie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies