BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika dekoracyjna. Informacje o nowym naborze do Włącznika Innowacji Społecznych.

Możliwość ubiegania się o grant w V naborze w ramach projektu “Włącznik Innowacji Społecznych”

Ruszyła V tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2022 r.

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 24 lutego 2022 r. do godziny 23:59 na adres innowacje@rops.poznan.pl

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w V turze naboru.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Infografika dotycząca elementów ocenianych w inkubatorze. CO OCENIAMY? - POMYSŁ NA PIĄTKĘ! 1. ZNAJOMOŚĆ PROBLEMU. Dlaczego istnienie potrzeba wprowadzania nowego rozwiązania? DOKŁADNIE SCHARAKTERYZUJ PROBLEM SPOŁECZNY. 2. UŻYTECZNOŚĆ POMYSŁU. Czy innowacja ma szansę realnie poprawić sytuację jej odbiorców? UZASADNIJ, ŻE TWÓJ POMYSŁ ODPOWIADA BEZPOŚREDNIO NA ZDIAGNOZOWANY PROBLEM SPOŁECZNY. Czy możliwe byłoby wykorzystanie jej w innych miejscach Polski? POMYŚL CZY POMYSŁ JEST PROSTY I UNIWERSALNY. 3. INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZANIA Czy rozwiązanie jest oryginalne w skali kraju? PORÓWNAJ POMYSŁ Z DOTYCHCZAS STOSOWANYMI ROZWIĄZANIAMI W TYM OBSZARZE. 4. DOŚWIADCZENIE INNOWATORA/KI Jakie działania społeczne zrealizowałeś/aś wcześniej? WSKAŹ DZIAŁANIA I ORGANIZACJE, TAKŻE TE, Z KTÓRYMI MOŻESZ POTENCJALNIE WSPÓŁPRACOWAĆ PRZY ROZWIJANIU INNOWACJI. 5. MOTYWACJA Jak uzasadniasz chęć opracowania i wdrożenia innowacji? OPISZ, CO ZAINSPIROWAŁO CIĘ DO POMYSŁU NA INNOWACJĘ.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Magdalena Szymańska, tel. 91 425 36 74, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies