BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Napis "Nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON w MOPR w Lublinie" z logotypem "Lublin Miasto Inspiracji" i zarysem sylwetek osób z niepełnosprawnością ruchową

MOPR Lublin: Trwa nabór wniosków o wsparcie indywidualne ze środków PFRON

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, informuje, że ruszył nabór wniosków o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowania dotyczą nie tylko turnusów rehabilitacyjnych, ale również likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania.

“Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy przy tym do zdalnego aplikowania o pomoc, co jest najbezpieczniejszą formą w dobie licznych przypadków grypy i COVID-19” – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zakres dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie obejmują:

 • działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych,
 • barier w komunikowaniu się,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.

Dostarczanie wniosków

Dokumenty o te formy pomocy można składać:

 1. osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,

 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

 3. poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON.

W trzecim przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Informacje

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w zakładce: Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt telefoniczny z pracownikami MOPR w godzinach 7.30-15.30:

 • 81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
 • 81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,
 • 81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
 • 81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,
 • 81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 • 81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.

Notatka, powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies