BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Piktogram przedstawia człowieka z rozłożonymi ramionami. W tle zielony las

Model dostępnego parku przyrodniczego

Prezentowany model ma charakter ramowy, co pozwoli na jego wykorzystanie przez parki przyrodnicze - narodowe i krajobrazowe - o zróżnicowanym charakterze. Umożliwia on dostosowanie do specyfiki danego parku - lokalnych uwarunkowań np. środowiskowych.

Model podzielony jest na 4 obszary dostępności parków przyrodniczych. Każdy obszar podzielony został na szczegółowe zagadnienia, w których określone zostało, jakie działania należy podjąć, żeby zwiększyć dostępność parku przyrodniczego. Integralną częścią modelu są matryce diagnostyczne pozwalające przeprowadzić autodiagnozę parku w zakresie dostępności. Stanowią one załączniki do modelu.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania się na konsultacje społeczne dotyczące między innymi wyżej wymienionego modelu do dnia 12 listopada 2021 r.

Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w konsultacjach społecznych, a chcą przekazać dodatkowe uwagi/sugestie do dokumentu, można to zrobić przesyłając je na adres: turystyka@pfron.org.pl do dnia 23 listopada 2021 r. (wtorek).

Źródło: pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies