BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Mieszkania wspomagane – ostatnie spotkania szkoleniowe dla NGO i JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ponawia zaproszenie na ostatnie spotkania szkoleniowe w zakresie stosowania standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie w dniu 25 listopada 2022 r.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia społecznego.

Miejsce szkolenia: Santiago Café przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie.

Spotkania szkoleniowe realizowane są w ramach projektu “Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnictwo należy zgłaszać poprzez formularz online: link do formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu w celu skorzystania z naszych doświadczeń w prowadzeniu mieszkań wspomaganych. Tworzenie mieszkań wspomaganych/chronionych  jest jednym z priorytetów polityki społecznej i będą na ich tworzenie zostały przewidziane środki z funduszy unijnych.

Sylwia Czmuda – animator lokalny LOWES 2.0
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
ul. Racławicka 38-44, lok 308, 21-040 Świdnik
tel. 537 600 344

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies