BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster do udziału i promowania wydarzenia dotyczącego 3. edycji konkursu fotograficznego odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin.

Zapraszamy mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w konkursie fotograficznym, którego przedmiotem są nowoczesne budynki Lublina.

Konkurs będzie się odbywał równolegle w Lublinie i w mieście partnerskim Lublina – Münster. Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi a także promocja Lublina w Niemczech i Münster w Polsce.

Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie wspólna polsko-niemiecka wystawa 50 najlepszych zdjęć: 25 najlepszych zdjęć Lublina i 25 najlepszych zdjęć Münster. Wystawa zostanie pokazana w Lublinie (w Ratuszu) oraz w Münster w listopadzie 2015 roku.

Nagroda dla autora najlepszej pracy to miesięczny kurs fotografii cyfrowej z możliwością zamiany na zniżkę w wysokości 500 zł na inne kursy w Lubelskiej Szkole Fotografii. Za drugie i trzecie miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadto autorzy prac z 1, 2 i 3 miejsca będą mieli możliwość jednorazowych konsultacji fotograficznych w Lubelskiej Szkole Fotografii. Wszyscy autorzy 25 najlepszych prac dostaną zniżkę 20% na kursy i warsztaty w LSF.

Nagrody ufundowała Lubelska Szkoła Fotografii oraz Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących będących amatorami w dziedzinie fotografii zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: wobiektywie.konkurs@gmail.com do 15 września 2015 roku. Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster

Lubelska Szkoła Fotografii

Urząd Miasta Lublin

Förderverein Münster-Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies