BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osoby Niepełnosprawnością.

Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej

16 kwietnia 2015 r. odbył się Międzynarodowy Dzień Inwalidy oraz Osoby Niepełnosprawnej.

 Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osoby Niepełnosprawnej, który obchodzony jest 5 maja. 

Spotkanie rozpoczęło przy pomniku upamiętniającym Papieża Jana Pawła II a kontynuowane było w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością p. Małgorzata Suszek-Zawadzka – dyrektor PCPR w Puławach, p Artur Rumiński – wiceburmistrz Miasta i Gminy Nałęczów, p. Urszula Stefanyszyn – dyrektor Gimnazjum w Nałęczowie, Stanisław Olszewski – dyrektor ZOPO w Nałęczowie, p. Maria Krupa – kierownik MOPS-u oraz inni znakomici goście.

W naszym spotkaniu uczestniczyli również: uczestnicy z Wtz Nałęczów, Wtz Poniatowa, ŚOW „Pinokio”, młodzież OSW w Kęble, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

Wszystkich gości powitały p Maria Rzeczyca – Przewodnicząca Nałęczowskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz p Magdalena Stasiak-Toruń – Prezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytawnego.

Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna, w której zaprezentowały się:

  • grupa teatralna „SYMPATYCZNI” z wtz Nałęczów,
  • grupa teatralna „MAGUTA” z wtz Poniatowa,
  • grupa teatralna „MISZ MASZ” z SOSW w Kęble
  • grupa teatralna „KASTA” z ŚOW „Pinokio”
  • grupa przedszkolna „Mali Artyści”

Spotkanie zorganizowane było przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Nałęczowie.

Agnieszka Wiślińska-Kruk

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies