BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Międzynarodowa konferencja – Niewidzialne dziedzictwo

Międzynarodowa konferencja zamykająca projekt Invisible heritage – „Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym” współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zaplanowana na 9 grudnia 2021 r. konferencja będzie miała charakter hybrydowy  i podzielona będzie na dwie części.

Część pierwsza, stacjonarna (dla 50 osób) odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dla pozostałych zarejestrowanych uczestników dostępna będzie na platformie MS TEAMS. Ta część konferencji prowadzona będzie w języku ukraińskim i polskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Zaprezentują się w niej uczestniczące w projekcie muzea z Iwano-Frankivska i Lublina oraz Muzeum Tyflologiczne w Owińskach. Wystąpią też pracownicy naukowi prowadzący opiekę merytoryczną nad projektem a także goście specjalni – prof. John M. Kennedy z Uniwersytetu w Toronto i jego zespół badawczy.

Druga część konferencji Invisible Heritage pod tytułem „Invisible Art Across the World” to przegląd ciekawych światowych inicjatyw w udostępnianiu dzieł sztuki osobom niewidomym – m.in. w Kanadzie, USA, Australii, w Indiach, Holandii, Argentynie i w Hiszpanii.  Wystąpią w niej naukowcy, artyści (również niewidomi) oraz projektanci i producenci udogodnień ułatwiających osobom niewidomym dostęp do galerii sztuki i zbiorów muzealnych. Językiem tej części konferencji będzie język angielski, bez tłumaczeń na język polski. Prezentacje umieszczone zostaną na stworzonym specjalnie kanale Youtube, uruchomionym 9 grudnia 2021 r.

Należy zaznaczyć wybraną formę uczestnictwa (stacjonarna/platforma TEAMS) a także czy są Państwo również zainteresowani udziałem w anglojęzycznej części konferencji.

dr hab. Bogusław Marek, 
Kierownik merytoryczny projektu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies