BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Lubelskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy"

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY – wkrótce 4 lata działalności

W lutym 2018 r. minie 4 lata od zarejestrowania Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY – stowarzyszenia pacjentów po kryzysie psychicznym, którzy mogą i potrafią poświęcić swój czas i energię na rzecz własnego środowiska.

Ta zaprzyjaźniona i wspierana przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizacja zmierza nie tylko do polepszenia dobrostanu psychicznego swoich członków na drodze podejmowania aktywności przynoszącej pożytek innym. Wywiera także realny wpływ na stan polskiej psychiatrii i perspektywy zapewnienia pacjentom godnej i zgodnej z najnowszymi standardami opieki psychiatrycznej. Wniosła – jako stowarzyszenie reprezentowane na forum ogólnopolskiej Akademii Liderów Cogito – swój skromny wkład w przygotowanie I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się dnia 8. V. 2017 r. w Warszawie.

Słusznie zatem jej członkowie cieszą się swoim wkładem w stworzenie warunków do przyjęcia przez Radę Ministrów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Stowarzyszenie daje członkom przestrzeń do solidarnego współdziałania na rzecz dobra wspólnego społeczności reprezentujących osoby chorujące psychicznie. Z niewielkich nawet zaangażowań rodzi się w ten sposób nowa jakość życia całego środowiska.

Po czterech latach działalności LSJ stoi przed perspektywą zorganizowania swojego Walnego Zebrania Członków. O jego miejscu i terminie będziemy informowali Czytelników naszego portalu. W tym zaś momencie wypada skierować do osób zmagających się z kryzysem psychicznym, zamieszkujących miasto Lublin i okolice, apel o wyjście poza krąg indywidualnego przeżywania związanego z chorobą cierpienia i… podjęcie odpowiedzialności za środowisko. Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY jest otwarte na Wasze inicjatywy, zaangażowanie i obecność.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies