BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Lubelskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy"

Lubelskie przygotowania do I Kongresu Zdrowia Psychicznego

W toku przygotowań do I Kongresu Zdrowia Psychicznego członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY zorganizowali na terenie swojego miasta szereg spotkań z uczestnikami tamtejszych ośrodków wsparcia.

Dnia 3.IV. br. o godz. 10.30 odbyło się spotkanie z pacjentami korzystającymi z zajęć w Klubie „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie.

Dnia 4.IV. podobne spotkanie odbyło się w Ośrodku Ex-Cordis przy ul. Furmańskiej 2 w Lublinie.

Dnia 8.IV. odbyło się spotkanie z uczestnikami ŚDS przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, Ich rodzinami i terapeutami. Spotkanie to rozpoczęło się Mszą Św. odprawianą o godz. 10.00 w Kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Lublinie.

Dnia 10.IV. o godz. 13.00 w siedzibie WTZ przy ul. Głuskiej 138 w Lublinie odbędzie się kolejne spotkanie, z udziałem uczestników warsztatu i pracujących w nim terapeutów.

Dnia 11.IV. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie ze społecznością domowników i personelu ŚDS przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie.

W trakcie tych krótkich konferencji członkowie LSJ udzielają uczestnikom wyczerpujących informacji o zbliżającym się I Kongresie Zdrowia Psychicznego, jego celach i zadaniach a także o możliwości jego wsparcia za pośrednictwem platformy crowdfundingowej na stronie Kongresu. Zbierają także podpisy pod Listem w sprawie NPOZP skierowanym do P. Premier Rządu RP oraz umożliwiają zainteresowanym wypełnienie ankiet odnoszących się do standardów opieki psychiatrycznej. Istotnym punktem spotkań jest wsłuchiwanie się w głos ich uczestników, formułujących swoje postulaty na I Kongres Zdrowia Psychicznego.

W ramach akcji popularyzowania celów i zadań Kongresu dnia 20.III. o godz. 19.00 na antenie Radia Lublin odbyła się audycja z cyklu „Coś dobrego” z udziałem dr Artura Kochańskiego i Zygmunta Marka Miszczaka. Podobny charakter będzie miała audycja w Radio eR, która odbędzie się dnia 12.IV. br. o godz.12.15.

Celem, jaki postawili sobie członkowie LSJ jest, aby uczestnicy wszystkich, służących osobom chorującym psychicznie ośrodków wsparcia w Lublinie mieli możność zasięgnięcia informacji i wypowiedzenia się na temat mającego się odbyć dnia 8.V. I Kongresu Zdrowia Psychicznego.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies