BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny promujący wydarzenie

Lubelskie organizacje pozarządowe w Europejskiej Stolicy Kultury [20 czerwca]

20 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się spotkanie dotyczące zakresu współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Lublin.

Spotkanie jest kontynuacją dyskusji o znaczeniu, wyzwaniach i zasadach współpracy lubelskich NGOsów w kontekście staran Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Kontynuacja dialogu z organizacjami pozarządowymi

Czerwcowe wydarzenie jest kontynuacją spotkania, które odbyło się w marcu tego roku, podczas którego dyskutowaliśmy nad priorytetami trzeciego sektora w perspektywie do 2029 roku, w odniesieniu do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Poruszaliśmy najistotniejsze kwestie dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych i wsparcia ze strony Urzędu, do których zaliczyć można m.in. wspieranie organizacji w sieciowaniu się oraz nawiązywaniu kontaktów i zawieraniu partnerstw, zwiększenie środków w budżecie Miasta Lublin przeznaczonych na rozwój trzeciego sektora, udzielenie wsparcia w zakresie zaspokojenia potrzeb lokalowych czy aplikowania o środki pochodzące z innych źródeł niż budżet Miasta Lublin. Najczęściej pojawiającym się postulatem ze strony NGOsów była konieczność utworzenia centrum organizacji pozarządowych, które zapewniałoby wsparcie administracyjne, lokalowe oraz umożliwiało organizacjom prowadzenie działań i ich rozwój.

Cel spotkania

Spotkanie jest organizowane w celu wspólnego zdefiniowania współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi w kontekście ESK. Porozmawiamy o koncepcji powstania i funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych, zasadach korzystania z lokali miejskich, jak również o propozycjach zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2025. Konsultacje w tym zakresie rozpoczęły się 10 czerwca i potrwają do 8 września.

W spotkaniu wezmą udział: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak oraz dyrektorki i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Lublin współpracujących z trzecim sektorem.

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel.: 81 466 30 50
e-mail: wips@lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies