BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Konkurs: Lubelski Lider Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

Cel konkursu:

Celem Konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego, samorządowców oraz lokalne media i ich przedstawicieli za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim, w tym m.in. skuteczne stosowanie klauzul społecznych, jako zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocja ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Konkurs skierowany jest do:

  • Gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego, które wspierają  rozwój ekonomii społecznej, co przekłada się na skuteczne stosowanie klauzul społecznych i zlecanie usług podmiotom ekonomii społecznej.
  • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy wspierają  rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego.
  • Lokalnych mediów i ich przedstawicieli za zaangażowanie w promowanie podmiotów oraz idei ekonomii społecznej w środkach masowego przekazu.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

  • Kategoria I – Samorząd przyjazny ekonomii społecznej.
  • Kategoria II – Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej.
  • Kategoria III – Inicjatywa samorządowa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
  • Kategoria IV – Media przyjazne ekonomii społecznej.

Zgłoszenia do dnia 25 października 2022 mogą składać wszyscy zainteresowani zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest: Ewa Chudzik, tel.: 81 528 76 24.

Materiały do pobrania:

Źródło: rops.lubelskie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies