BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Liczba chętnych przekroczyła możliwości organizatorów

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych, przeprowadzonej w ramach obchodów Światowego Dnia Spirometrii, jest publikowane na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.

W Lublinie do obchodów Światowego Dnia Spirometrii w dniach 27-29 czerwca przystąpiły cztery placówki medyczne które zorganizowały bezpłatne badania, były to:

  • Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 – ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie,
  • CenterMed – ul. Weteranów 46 w Lublinie,
  • Oddział Alergologii i Chorób Płuc, Wojewódzki ego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszńskiego – al. Kraśnickich w Lublinie,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski – ul. Koryznowej 2G w Lublinie.

Zainteresowanie badaniami było bardzo duże, przebadano łącznie blisko 300 osób z Lublina i województwa lubelskiego, jednak zgłaszających się których ze względu na ograniczony czas i środki nie udało się przebadać, było o wiele więcej.

Na przeprowadzone w SPSK nr 4 badania u 154 osób, zgłaszało się 81 kobiet i 73 mężczyzn. W tej liczbie było 88 osób, które palą lub paliły tytoń. Listy polecające do lekarzy rodzinnych w celu dalszej diagnozy otrzymało 35 osób, w tym 28 to te palące tytoń.

Przeprowadzone w ramach Światowego Dnia Spirometrii działania wykazały, że zorganizowanie bezpłatnych badań spotyka się z zainteresowaniem społeczeństwa oraz poszerza jego wiedzę na tematy związane z profilaktyką chorób płuc i wykonywania badań spirometrycznych.

Towarzysząca akcji kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i regionalnych oraz Internecie, na którą złożyło się 280 publikacji w telewizji, prasie i radiu, skutecznie zachęciła widzów i słuchaczy do wzięcia udziału w badaniach .

Wiele osób pytało o możliwości powtórzenia takiej akcji w drugiej połowie roku, bowiem perspektywa oczekiwania na kolejny Światowy Dzień Spirometrii w 2013 roku, wydaje się im zbyt długa.

Plakat Światowy dzień Spirometrii. Poniżej nagłówku sa informacje gdzie można wykonać bezpłatne badanie w 27-29 czerwca 2012 roku.

Zofia Brzozowska
Członek Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelowa w Lublinie

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies