BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny dot. Projektu realizowanego przez LFOON-SW pn. "Wsparcie terapeutyczne"

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie Terapeutyczne” /tłum. w PJM

Okres pandemii i trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą ma niekorzystny obciążający wpływ na kondycję i zdrowie psychiczne nas wszystkich.

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na wsparcie psychologiczne, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki kontynuuje projekt pn. „Wsparcie terapeutyczne”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami /młodzież, osoby dorosłe/ z terenu województwa lubelskiego mogą skorzystać bezpłatnie z indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Osoby niesłyszące/Głuche mogą korzystać ze wsparcia w obecności tłumacza języka migowego.

Wideozaproszenie w języku migowym Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Cel projektu:

Zapewnienie oraz kontynuacja wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów.

Formy wsparcia:

  • bezpłatne, indywidualne wsparcie psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne;
  • możliwość przeprowadzenia wsparcia w formie zdalnej – online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams;
  • pośrednictwo tłumacza języka migowego Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Grupa docelowa:

  • Osoby z niepełnosprawnościami – dorośli, młodzież w tym niesłyszący i słabosłyszący;
  • Osoby z najbliższego otoczenia – rodzice i opiekunowie.

Efekty:

Wsparcie powinno wpłynąć na poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami, poprawę relacji między osobami z niepełnosprawnościami a ich otoczeniem, zapobiegać konfliktom oraz pomóc opiekunom w realizowaniu codziennych zadań związanych z opieką nad osobą z niepełnosprawnością.

Termin realizacji:

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Kontakt:

Telefoniczny: 81 533 10 22 (poniedziałek – piątek, w godz. 10:00 – 14:00)

Mailowy: lfoon.lublin@gmail.com

Zapraszamy do wzięcia/kontynuacji udziału w projekcie oraz przekazywanie tej informacji osobom zainteresowanym.

Plakat informacyjny, spełniający wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjenta, zawierający w nagłówku flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej wyśrodkowany tekst: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie Terapeutyczne. Dofinansowanie 88 410 zł. Całkowita wartość 88 410 zł
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies