BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Urząd Miasta Lublin

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Dnia 27 września 2011 r. w Lubelskim Ratuszu o godz. 17:00 odbyły się konsultacje dotyczące programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Organizatorem był Urząd Miasta, obrady prowadził specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pan Piotr Choroś.

Dyskutowano na tematy ważne dla stowarzyszeń i fundacji, a także władz miasta i dlatego dziwi fakt tak małego zainteresowania organizacji tą tematyką. Na spotkaniu było tylko dwunastu przedstawicieli lubelskiego III sektora.

Mateusz Urbański

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies