BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Fundusze Europejskie. Program Regionalny

Konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedstawione Państwu propozycje kryteriów stanowią katalog kryteriów wyboru projektów w ramach tych Działań RPO WL 2014-2020, dla których planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie w IV kwartale 2015 r.

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej – www.rpo.lubelskie.pl – od dnia 16 września do dnia 23 września br.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat przedstawionych propozycji kryteriów wyboru projektów, prosimy pobrać i wypełnić formularz udziału w konsultacjach społecznych.

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres: konsultacje_kryteria2014-2020@lubelskie.pl do 23 września br. (włącznie).

OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Jednocześnie informujemy, że Komitet Monitorujący w dniu 25 czerwca 2015 r. zatwierdził wymogi formalne oraz kryteria formalne (uchwała nr 8/2015 oraz uchwała nr 9/2015). Uchwały Komitetu Monitorującego wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies