BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący Konsultacje projektu Programu Zdrowie dla Lublina

Konsultacje projektu Programu Zdrowie dla Lublina

Konsultacje społeczne projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Miasta Lublin na temat opracowanego projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025. Trwają one od 3 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

Opinie na piśmie należy przesyłać na adres: konsultacje@lublin.eu

Jeden dyżur konsultacyjny przeprowadzony zostanie w dniu 9 listopada 2020 r., w godzinach 15:30 – 17:30 w formie telefonicznej i mailowej: tel.: 81 466 34 04, 81 466 34 22, e-mail: gjackowska@lublin.eu, dgancewska@lublin.eu

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych to Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin.

Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.

Wszystkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie internetowej Miasta Lublin:  www.lublin.eu

Serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich uwag na maila konsultacje@lublin.eu i uczestnictwa w dyżurze konsultacyjnym.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies