BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zbliżenie na dłoń mężczyzny przytrzymującą obręcz koła wózka inwalidzkiego

Konsultacje projektu „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”

Prezydent Miasta Lublin zaprasza do konsultacji organizacje, których statutowym celem działania jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działających na obszarze gminy Lublin w przedmiocie projektu „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”.

Konsultacje trwają od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 8 grudnia 2015 roku.

Opinie należy zgłaszać w formie pisemnej w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji, tj.:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin,

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin,

tel. 81 466 20 66 e-mail: ion@lublin.eu, oion@lublin.eu

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji określa ww. uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 roku.

Uwaga: pisma zawierające uwagi do treści Programu proszę składać wyłącznie na podany wyżej adres Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Urząd Miasta Lublin 

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies