BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs – Obiady terapeutyczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza kolejny konkurs w ramach innowacji społecznych pod nazwą „Obiady terapeutyczne”.

To inicjatywa realizowana w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem innowacji jest wsparcie co najmniej 500 osób starszych w zakresie dostarczenia zdrowych posiłków oraz zaangażowanie do pomocy osoby z niepełnosprawnościami poprzez warsztaty terapii zajęciowej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo wraz z partnerem, spełnia wymienione poniżej warunki:

  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takie które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

FINANSE

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  5 500 000 PLN.

TERMIN NABORU

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 4 stycznia do 4 lutego 2021 r. do godz. 15:00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA: www.sowa.efs.gov.pl

Więcej informacji na stronie: www.power.gov.pl

Z uwagi na Państwa działalność, realizowaną na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wydział Dostępności
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail: dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl
www.mfipr.gov.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies