BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pani Katarzyna Heba, Adwokat – Laureatka II miejsca w konkursie „Idol Światowy 2022”, fot. Wiktoria Kwiecień

Konkurs IDOL 2023 Fundacji Szansa dla Niewidomych

Jeszcze tylko dziś można oddać głos na osobę lub instytucję w etapie regionalnym, corocznego konkursu IDOL 2023, organizowanego przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Na stronie https://idol.szansadlaniewidomych.org/p/22 dostępne są formularze umożliwiające głosowanie na kandydatów z województwa lubelskiego. Fundacja uhonoruje tytułem IDOLA osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w pomoc niewidomym i słabowidzącym.

Pod imieniem każdego kandydata znajduje się link do głosowania „zagłosuj”, następnie należy podać maila i potwierdzić w skrzynce odbiorczej.

IDOL Regionalny: kandydaci 2023 z województwa lubelskiego

Kategoria: Idol środowiska

Alicja Jankiewicz

Absolwentka Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie i Politechniki Warszawskiej. Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. W latach 1999-2019 była wieloletnim członkiem i przewodniczącą Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Niepełnosprawnych. Była koordynatorem regionalnym projektu „ Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa” i specjalistą do spraw niepełnosprawności w projekcie „ Lubelskie Gwarancje na Start – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Koordynowała, była trenerem i wykładowcą w wielu innych projektach.

Alicja Jankiewicz – zagłosuj

Dorota Krać

Pani Dorota od czterech lat jest Prezesem Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku. Jest jednym z oficjalnych polskich tłumaczy czytnika ekranu NVDA i nieodpłatnie dba o to, aby niewidomi i słabowidzący Polacy mogli w pełni udźwiękowić komputery. Uczy nowych technologii w ramach zajęć z tyfloinformatyki. Naprawia też i konfiguruję komputery lub urządzenia mobilne. Szczególnym wsparciem obejmuję osoby nowo ociemniałe, dla których jej zajęcia są często pierwszym etapem na drodze długiej rehabilitacji. Prowadzi też kurs języka angielskiego z elementami mnemotechnik, czyli sposobów łatwego zapamiętywania zdobytej wiedzy. Posiada uprawnienia audytora dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Dorota Krać – zagłosuj

Iwona Skowron

Prezes Zarządu Koła PZN w Radzyniu Podlaskim. Z ogromnym zaangażowaniem działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w regionie. Pani Iwona dzięki swojemu zaangażowaniu, kreatywności i charyzmie jest świetnym przykładem dla innych osób z dysfunkcjami wzroku jak pokonując własne bariery działać na rzecz innych.

Iwona Skowron – zagłosuj

Kategoria: Media

Joanna Gierak

Pracuje w “Jawny Lublinie” – lokalnym czasopiśmie i portalu wydawanym przez Fundację Wolności. Obserwuje on, ujawniam i stara się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepsze, Pani Joanna pisze m.in. artykuły na temat problemów osób z niepełnosprawnością, dostępności miejsc publicznych, wskazując niedociągnięcia lokalnym władzom oraz drogi dochodzenia swoich praw osobom ze specjalnymi potrzebami. Za jeden z nich („Urząd miasta – za wysokie progi na niesprawne nogi (i oczy, i uszy…”) w kwietniu tego roku otrzymała nagrodę w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich “NGO bez barier” organizowany przez Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Sama jest osobą niedowidzącą, więc te problemy są jej szczególnie bliskie.

Joanna Gierak – zagłosuj

Kategoria: Instytucja otwarta dla niewidomych

Galeria Labirynt

Galeria Labirynt jest nowoczesną, miejską instytucją kultury, której działania są skoncentrowane wokół sztuki współczesnej. Organizuje wystawy, warsztaty i wiele innych wydarzeń, które są projektowane z dbałością o dostępność. Jest to Galeria otwarta i dostępna a jej oferta uwzględnia potrzeby wszystkich osób. Marzeniem pracowników i pracowniczek Galerii jest stworzenie instytucji bez barier, w której wszystkie osoby będą czuły się mile widziane – bez względu na macierzysty język, wiek, pochodzenie, stopień sprawności.

Galeria Labirynt – zagłosuj

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”

Organizacja specjalizuje się w działalności sportowej i rehabilitacyjnej osób z niepełnosprawnościami. W chwili obecnej prowadzi zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku w następujących dyscyplinach: pływanie, boccia, goalball, łucznictwo, tenis stołowy oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Zawodnicy startu na przestrzeni lat odnosili liczne sukcesy na arenie międzynarodowej, w tym medale na Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Paraolimpijskich. Bardzo duże osiągnięcia mają na koncie goalballiści, zawodnicy niewidomi i niedowidzący. Do roku 2021 zdobyli 14 tytułów Mistrza Polski. Jak dotąd jest to najlepszy wynik w tej dziedzinie.

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” – zagłosuj

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności

Województwo Lubelskie przystąpiło do inicjatywy pod nazwą Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności, celem którego jest wypracowanie i wdrożenie programu współpracy międzysektorowej na rzecz stosowania zasad dostępności i jej zapewniania dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa lubelskiego. Partnerstwo tworzą instytucje publiczne, prywatni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Jego powstanie zainicjował Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 24 czerwca 2021 roku w czasie regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności – zagłosuj

IDOL Światowy

Należy głosować do 12 maja 2023, gdyż później głosy nie będą już przyjmowane, poprzez stronę internetową https://idol.szansadlaniewidomych.org/swiat. Pod imieniem każdego kandydata znajduje się link do głosowania „zagłosuj”, następnie należy podać maila i potwierdzić w skrzynce odbiorczej.

Milena Rot

Polska

Nie działa spektakularnie, ale uważnie i z miłością prowadzi codzienne obowiązki, robiąc rzeczy normalne. W trakcie pracy w Fundacji Szansa dla Niewidomych wykonywała swoje obowiązki solidnie i spotykała się z sympatią z odbiorcami z całego świata, ma łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy. W firmie w której aktualnie pracuje jest jedyną niewidomą osobą z 50 tysięcy pracowników, co zawdzięcza swojemu nastawieniu do życia, zadania jej nie przerażają, nawet jeśli są trudne, nie poddaje się, potrafi się dostosowywać i być elastyczną, stara się znaleźć rozwiązania dla spraw wydających się nierozwiązywalnymi. Postrzega świat jako miejsce gdzie możemy z obecnością i normalnością wypełniać swoje obowiązki, niezależnie od posiadania wzroku bądź nie i że może to być normalne.

Milena Rot – zagłosuj

Igor Busłowicz

Fundacja Szansa dla Niewidomych/ Altix, Polska

Wybitny niewidomy informatyk; ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Całe życie zawodowe poświęcił osobom z dysfunkcją wzroku. Jako informatyk popularyzuje wśród takich osób i udostępnia im najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne ułatwiające im naukę, pracę i życie. Stworzył oprogramowanie do translacji tekstu zapisanego elektronicznie na postać brajlowską i drukowania jej na drukarkach brajlowskich używanych m.in. w Polskim Związku Niewidomych. Jest również autorem oprogramowania które przez wiele lat było używane we wszystkich działach biblioteki książek dla niewidomych do ewidencji katalogu i obsługi procesu wypożyczania. Uczestniczył w tworzeniu rozszerzonej notacji matematycznej dla niewidomych.

Igor Busłowicz – zagłosuj

Kholmahmad Tengniev

członek Komitetu Wykonawczego Azjatyckiego i Światowego Związku Niewidomych, Tadżykistan

Zrealizował projekty na rzecz poprawy życia dzieci i dorosłych osób niewidomych i słabowidzących w Tadżykistanie w zakresie edukacji, resocjalizacji oraz poprawy znajomości prawa naszych beneficjentów. Był inicjatorem pozyskiwania nowoczesnych technologii dla osób niewidomych, prowadził kursy obsługi komputera i języka angielskiego dla młodzieży niepełnosprawnej, wydrukował wszystkie niezbędne podręczniki od klas 1 do 9 w alfabecie Braille’a i od klas 1 do 4 w płaskim druku powiększonym. Zrealizował projekty nagrywania książek mówionych w celu poszerzenia wiedzy osób z dysfunkcją wzroku, przeprowadził szkolenia przygotowujące specjalistów do pracy z dziećmi niewidomymi w szkołach ponadgimnazjalnych w celu wprowadzania edukacji włączającej.

Kholmahmad Tengniev – zagłosuj

Nir Shrestha

Stowarzyszenie Niewidomej Młodzieży w Nepalu

Nir Shrestha, 23-letni niedowidzący, obecnie pełni funkcję Specjalisty ds. Projektów w mojej organizacji. Robi magisterkę z dziedziny: Studia nad Konfliktem, Pokojem i Rozwojem. Pan Shrestha konsekwentnie opowiada się za prawami osób niepełnosprawnych i ich włączeniem do społeczeństwa. Z jednej strony wzmacnia niepełnosprawną młodzież, a z drugiej udziela się publicznie. Jest również zaangażowany w podnoszenie świadomości i uwrażliwianie interesariuszy na kwestie włączenia osób niepełnosprawnych. Dzięki jego konsekwentnym wysiłkom wielu niepełnosprawnych młodych ludzi otrzymało krajowe i międzynarodowe możliwości rozwoju. Jego wiedza, zaangażowanie i wysiłki stały się również zasobem BYAN do wprowadzania licznych zmian politycznych na poziomie krajowym.

Nir Shrestha – zagłosuj

Bogdan Khyzhniak

muzyk, Polska

Pan Bogdan jest utalentowanym muzykiem. Swoją pracą zwalcza bariery w postrzeganiu osób niewidomych jako osób niepełnowartościowych, zarówno zewnętrzne i wewnętrzne. Zajmuje się zazwyczaj muzyką poważną i pomimo mniejszego nią zainteresowania, wierzy, że jest potrzebna i aktualna, gdyż tworzy kulturę, która w połączeniu z filozofią, leży u podłoża społeczeństw. W swojej sumiennie wykonywanej pracy widzi metodę na zmianę świadomości niektórych osób niewidomych z myślenia o sobie jako osobach pokrzywdzonych i gorszych, a także sprzeciwia się traktowaniu osób niewidomych z litością. Dzieląc się muzyką, pokazuje, że osoby niewidome mogą być traktowane w równy i konkurencyjny sposób z osobami widzącymi. Osobiście Pan Bogdan preferuje muzykę baroku.

Bogdan Khyzhniak – zagłosuj

Regulamin Konkursu IDOL 2023 (PDF, 192 kB)

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie https://idol.szansadlaniewidomych.org/.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies