BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Schemat Warsztatu Terapii Zajęciowej obrazujący jak wygląda przygotowanie i dostarczanie obiadów dla seniorów.

Konkurs grantowy na skalowanie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Obiady terapeutyczne”. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest na stronie: www.power.gov.pl

Innowacja społeczna „Obiady terapeutyczne” została opracowana przez nasze Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jej autorką była Alicja Barcikowska.

Pomysł przetestowaliśmy wraz z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie, prowadzonego przez Stowarzyszenie oraz z grupą mieszkających w Krasnymstawie seniorów, którzy ukończyli 60 lat i wymagają opieki ze strony osób trzecich w czynnościach życia codziennego. 

Testowanie innowacji odbywało się w 2018 r., dzięki grantowi, jaki otrzymaliśmy w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.

Przystępny opis innowacji „Obiady terapeutyczne” dostępny jest na:
www.sieciwsparcia1.e.org.pl

Uczestnicy WTZ – osoby z niepełnosprawnością intelektualną – pod okiem instruktorów terapii gotowali i dostarczali posiłki. Dwudaniowe obiady przygotowywane były według menu skonsultowanego z dietetykiem i dostarczane do domów seniorów. To rozwiązanie bardzo się spodobało. 

Korzyści były wszechstronne: seniorzy dostawali regularne, ciepłe, zdrowe obiady. Nawiązywali nowe relacje, czuli się członkami szerszej wspólnoty, byli mniej samotni.

Uczestnicy WTZ zyskali szansę uzyskania realnych, potrzebnych na rynku pracy umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Nawiązywali nowe kontakty, rozwijali umiejętności społeczne.

Dla członków rodzin seniorów, czyli opiekunów rodzinnych, przygotowywanie i dostarczanie obiadów przez uczestników WTZ stanowiło formę wsparcia wytchnieniowego, odciążając ich od obowiązków. Ułatwiało im to codzienne funkcjonowanie, dawało chwilę na oddech.

Bardzo się cieszymy, że zainicjowany przez nas pomysł będzie teraz wdrażany w wielu miejscach w Polsce, dzięki grantowi w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Alicja Barcikowska

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies