BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wolontariusze ze Stowarzyszenia „Natchnieni Bieszczadem”, prowadzący kwestę „Na Polę” na Uniwersytecie Rzeszowskim podczas Kongresu i Mikołajkowego Jarmarku Pracy

Kongres i Mikołajkowy Jarmark Pracy

W sobotę, 3 grudnia 2022 r. w Budynku Głównym Uniwersytetu Rzeszowskiego przy Al. Tadeusza Rejtana 16C w Rzeszowie odbył się Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Mikołajkowy Jarmark Pracy, zorganizowany przez Fundację Optea, Uniwersytet Rzeszowski oraz portal pracy iPRACUJZDALNIE.pl.

Patronat honorowy na wydarzeniem objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Oficjalną część wydarzenia rozpoczęto od wystąpień inauguracyjnych: Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak (Minister Funduszy i Polityki Regionalnej), Pawła Wdówika, (Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz Rafała Kowalczyka, (Prezesa Fundacji OPTEA).

Podczas kongresu poruszono kwestie istotne dla środowiska osób z niepełnosprawnością: dyskutowano na temat Programu „Dostępność Plus”, edukacji, wyzwań otwartego rynku pracy oraz roli aktywizacji zawodowej i społecznej osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Organizatorzy przewidzieli w programie cztery panele dyskusyjne, do których zaproszono wybitnych Prelegentów:

Panel I: Holistyczne spojrzenie na sferę aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Rola administracji publicznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Program Dostępność Plus – wyprostować to, co krzywe, otworzyć to, co niedostępne – jak realnie wpłynie na przyszłość osób ze szczególnymi potrzebami?

Prelegenci: 

 • Rafał Kowalczyk (Prezes Zarządu Fundacji Optea, Przewodniczący Rady Nadzorczej iPRACUJZDALNIE.pl Sp. z o.o., prawnik), 
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej),
 • Paweł Wdówik (Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), 
 • Ewa Leniart (Wojewoda Podkarpacki, Doktor Nauk Prawnych), 
 • Krzysztof Michałkiewicz (Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), 
 • Stanisław Kruczek (Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Radny Województwa Podkarpackiego), 
 • Konrad Fijołek (Prezydent Miasta Rzeszowa).

Panel II: Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami – otwarty czy wciąż zamknięty? 

Otwarty rynek pracy – postęp, zastój, regres. Dokąd zmierza rynek pracy osób z niepełnosprawnościami? Potencjał pracownika z niepełnosprawnością. Niepełnosprawni uchodźcy na polskim rynku pracy. Szanse, wyzwania i zagrożenia.

Prelegenci:

 • Rafał Kowalczyk (Prezes Zarządu Fundacji Optea, Przewodniczący Rady Nadzorczej iPRACUJZDALNIE.pl Sp. z o.o., prawnik),
 • Magdalena Florek (Dyrektor Personalny GK Specjał),
 • Kamil Szymański (Prezes G2A Arena),
 • Roman Warkocz (Kierownik ds. Personalnych i Optymalizacji Procesów w Polskiej Grupie Bruno Tassi Sp. z o.o.),
 • Stanisław Mazur (Prezes Centrum Medycznego MEDYK).

Panel III: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w rękach organizacji – jak wygląda od wewnątrz?

Środowisko osób z niepełnosprawnością filarem w inkluzywności przedsiębiorczości. O prawie do wsparcia – jak walczyć o niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością? Rola organizacji w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Prelegenci:

 • Agata Pieniążek (Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius”),
 • Jerzy Jęczmienionka (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie),
 • Barbara Święch – Bober (Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST”),
 • Maria Pietrusza – Budzyńska (Prezes Fundacji Teatroterapia Lubelska),
 • Maciej Szymański (Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie),
 • Łukasz Pelc (Dyrektor Działu IT i Komunikacji w Grupie AF).

Panel IV: Edukacja otwarta na osoby z niepełnosprawnością – jak to zrobić, aby płynnie przejść z uczelni na rynek pracy?

Wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy jako wyzwanie współczesnej edukacji. Wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych. Autyzm, niepełnosprawność intelektualna, wczesnodziecięce porażenie mózgowe, choroba psychiczna a edukacja na uczelni wyższej – realia, perspektywy, wyzwania.

Prelegenci:

 • Annamaria Kaliszczak (Dyplomowana Specjalistka ds. Zarządzania Rehabilitacją),
 • dr hab. Iwona Tabaczek – Bejster (Prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Kolegium Nauk Medycznych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR),
 • dr Henryk Pietrzak (Prof. CH-SGM, Pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Menedżerskiej Collegium Humanum w Warszawie ds. Interesariuszy Zewnętrznych, Doradca Ministra Edukacji i Nauki),
 • Magdalena Mika (Specjalista ds. Marketingu Fundacji OPTEA),
 • Damian Liśkiewicz (Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie),
 • Michał Skóra (Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Przez cały dzień Kongresowi towarzyszył Mikołajkowy Jarmark Pracy, podczas którego swoje stoiska wystawiennicze i kiermaszowe zorganizowały zarówno firmy oraz instytucje, jak również warsztaty terapii zajęciowej, stowarzyszenia oraz zakłady aktywności zawodowej, umożliwiając odwiedzającym zakup rękodzieła artystycznego, wykonanego przez osoby z niepełnosprawnością.

Goście mieli możliwość podziwiania talentu Stanisława Kmiecika, który zaprezentował na żywo niezwykłą sztukę malowania stopami oraz wysłuchali, małżonki artysty – Moniki Woszczyńskiej-Kmiecik, która opowiedziała o życiu swojego męża. Pokazowi artystycznemu towarzyszyła wystawa prac artysty.

O obsługę cateringową zadbali uczniowie Szkół Fundacji Antoniego Kamińskiego „Educare et Servire”: Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy – Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy, którzy przygotowali poczęstunek w postaci kruchych ciasteczek oraz zimnych i gorących napojów.

Na zakończenie Kongresu przewidziano występy artystów z niepełnosprawnościami oraz gwiazdy wieczoru – Kasi Wilk, poprzedzone uroczystym wręczeniem przez Małgorzatę Jarosińską – Jedynak i Rafała Kowalczyka, podziękowań skierowanych do Wystawców i Prelegentów, zaangażowanych w organizację wydarzenia.

Informacje: www.mdon.pl

Galeria zdjęć:

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies