BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Tulipan i napis PFRON

Konferencja „Turystyka, rekreacja, kultura – czy na pewno dla wszystkich?” / z tłum. PJM

Dnia 5 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 odbędzie się, organizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i PFRON, konferencja „Turystyka, rekreacja, kultura - czy na pewno dla wszystkich?” poświęcona kwestii uczestnictwa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w życiu kulturalnym, rekreacji i turystyce.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce konferencji:

Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” im. A. Bączkowskiego

ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Na konferencji zapewniony będzie tłumacz języka migowego Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego.

Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzu (Word, 16 KB).

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy przesłać na adres e-mail: paulina.sakowska@mpips.gov.pl lub za pośrednictwem faksu na numer: 22 529 06 02 do dnia 28 października 2015 r.

PROGRAM KONFERENCJI

  • 9:30 – 10:00 Rejestracja gości
  • 10:00 – 10:30 Powitanie gości i wystąpienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • 10:30 – 11:10 Turystyka, rekreacja, kultura – perspektywa Unii Europejskiej
  • 11:10 – 11:20 Przerwa kawowa
  • 11:20 – 13:00 Panel ekspertów „Turystyka i rekreacja dostępna dla wszystkich”
  • 13:00 – 13:20 Przerwa kawowa
  • 13:20 – 14:50 Panel ekspertów „Dostępność kultury i obiektów”
  • 14:50 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
  • 15:00 Obiad

W trakcie paneli przewidziano możliwość dyskusji uczestników konferencji z panelistami.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies