BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący Konferencję

Konferencja “Niepełnosprawność wczoraj i dziś – interdyscyplinarne ujęcie niepełnosprawności [26 – 27 października]

Niepełnosprawność wczoraj i dziś - interdyscyplinarne ujęcie niepełnosprawności” to tytuł konferencji naukowej, odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 26-27 października 2023 roku.

Ma ona na celu upowszechnienie osiągnięć naukowych pracowników KUL z różnych dyscyplin naukowych dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością a także zwiększyć świadomość wśród studentów, doktorantów i pracowników KUL o potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

Ideą konferencji jest ponadto wypracowanie nowych metod i zasad pracy z osobami z niepełnosprawnościami ale również stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami czynnych uczestników.

Ponadto celem konferencji jest wzajemna integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim.

Wydarzenie odbędzie się w auli budynku biotechnologii (Sala B-008) na kampusie Poczekajka przy ul. Konstantynów 1 D.

Program Konferencji

Dzień I – 26 października 2023 r.

9:00 Otwarcie

SESJA I. Diagnoza psychospołecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo – w orzecznictwie o niepełnosprawności i w rehabilitacji kompleksowej – standardy realizacji i narzędzia

9:15 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL — Standardy realizacji diagnostyki psychospołecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo

9:35 dr Karolina Krzysztofik (KUL), dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL — System Oceny Zachowań Adaptacyjnych -ABAS 3

9:55 dr Katarzyna Mariańczyk (KUL), dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL — Jestem Dorosły – Chcę Pracować – Program wspierający osoby niepełnosprawne umysłowo w tranzycji do rynku pracy

10:15 Dyskusja

10:30 Przerwa

SESJA II. Wspieranie studentów z niepełnosprawnościami – potrzeby i rekomendacje

10:45 Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (KUL) — Wspieranie kandydatów na studia i studentów z niepełnosprawnościami – z ćwierćwiecza doświadczeń

11:00 mgr Paulina Lewandowska (KUL) — Aktualne pedagogiczne i społeczne aspekty studiowania osób z niepełnosprawnością słuchu”

11:10 dr Anna Szudra (KUL) — Studenci ze spektrum zaburzeń autystycznych – nadzieje, trudności, wsparcie

11:25 mgr Paulina Korach (KUL), dr Ewa Cieplińska (KUL) — Studiowanie osób z uszkodzeniami ruchu – potrzeby i rekomendacje

11:35 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL — Tutoring akademicki i personalny w systemie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami

11:50 Dyskusja

12:00 Przerwa

PREZENTACJA PFRON — Małgorzata Paprota (Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON)

DEBATA PSYCHOLOGÓW — Życie z niepełnosprawnością – spokojna wędrówka czy wrzucenie w przepaść?

13:00 mgr Sylwia Kędra (KUL), mgr Monika Krupa-Nowosad (KUL), mgr Karolina Kalbarczyk (Zespół Szkół Nr 13 w Lublinie), mgr Milena Różyło (KUL)

SESJA III. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). “Lubelskie witraże w spektrum”

14:45 ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL — Jakie są kolory “lubelskich witraży” w teologii osób z ASD. Animating Hope w perspektywie teologicznej.

15:00 mgr Natalia Kalinowska (KUL) — Jakie wyobrażenia dorosłości dzieci z ASD mają rodzice? Perspektywa pedagogiczna.

15:15 mgr Ewa Biernat (PUZ w Tarnobrzegu) — Jaki jest wpływ lęku na funkcjonowanie rodziców dzieci z ASD? Perspektywa psychologiczna.

15:35 dr hab. Anna Prokopiak (UMCS) — Jakie warunki są niezbędne do rozwoju autonomii osób z ASD? Perspektywa psychospołeczna.

15:55 Dyskusja

16:00 Zakończenie I dnia konferencji

akie są kolory “lubelskich witraży” w teologii osób z ASD. Animating Hope w perspektywie teologicznej.

Dzień II – 27 października 2023 r.

9:00 Otwarcie

SESJA IV. Likwidowanie barier architektonicznych departament ds. dostępności) Dostępność architektoniczna budynków podmiotów publicznych – wyobrażenia a rzeczywistość.

9:55 dr. inż. Piotr Szkołut (KUL)
Projektowanie uniwersalne w architekturze krajobrazu.

10:15 Dyskusja

SESJA V. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

10:45 Misja Aktywizacja – Fundacja Aktywizacja wczoraj i dziś

11:05 “Przecież głuchy nie może prowadzić tak dużego auta…” – projekcja filmu
11:25 Jaka praca i dla kogo – ścieżki zawodowe osób z niepełnosprawnościami

11:45 Dyskusja

12:00 Przerwa

DEBATA PEŁNOMOCNIKÓW

12:15 mgr Paweł Robak (KUL), mgr inż. Magdalena Łukosik-Niezgoda (UP), mgr Alicja Borzęcka-Szajner (UMCS), mgr Emilia Olszewska (UM)

13:15 Dyskusja

13:30 Zakończenie II dnia konferencji

13:3II dnia konferencji

Projekt dofinansowano z budżetu państwa w ramach programu ‘”Doskonała Nauka” będącego w dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki

Źródło: www.kul.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies