BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozpoczęcie Konferencji "Lubelscy Liderzy Dostępności" i powitanie uczestników przez Panią Dorotę Ozimek

Konferencja „Lubelscy Liderzy Dostępności” – Lublin (WSPA), 21 kwietnia 2023 r.

W piątek, 21 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, przy ul. Bursaki 12 odbyła się Regionalna Konferencja "Lubelscy Liderzy Dostępności".

Celem Konferencji było upowszechnienie wyników projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Panie: Magdalenę Gach i Jolantę Gromadę, które podczas spotkania uczyły zgromadzonych podstawowych zwrotów w PJM.

Transmisję można było śledzić online w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Konferencji towarzyszyło IX posiedzenie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz pokaz sprzętu związanego z dostępnością. Uczestnicy konferencji oraz studenci, testując prezentowany sprzęt oraz urządzenia, mogli doświadczyć barier, jakie na co dzień spotykają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu lub wzroku.

Rozpoczęcie i powitanie

Konferencję „Lubelscy Liderzy Dostępności” poprowadziła Pani Dorota Ozimek a uroczystego otwarcia dokonali: Pan Jacek Lis – Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA); Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Pani Alicja Jankiewicz – Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

“Witamy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie na naszej uczelni odbywa się ta konferencja i że możemy gościć Przedstawicieli środowisk, które pracują, współpracują i działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ta konferencja z naszego punktu widzenia, jako uczelni jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ od kilku lat jednym z naszych punktów strategicznych jest dostosowywanie uczelni i jej infrastruktury, oferty właśnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – powiedział Pan Jacek Lis, Kanclerz WSPA”.

Natomiast Pani Alicja Jankiewicz, witając uczestników konferencji, wspomniała nieżyjącego już Pana Adama Orła, mówiąc m.in.: “(…) jest to początek następnego etapu realizacji tego, do czego dążymy, czyli dostępności. W 2000 roku, gdy zaistnieliśmy bardziej formalnie – administracyjnie, jako Lubelskie Forum, to pierwszym stanowiskiem pracy – 23 lata temu było stanowisko Koordynatora ds. Dostępności i Usuwania Barier. Zajmował je Adam Orzeł – inżynier budowlany z wszystkimi uprawnieniami, który ten proces rozpoczął. Przy rozpoczynającej projekt konferencji Adam był z nami, niestety już Go nie ma, ale myślę że Państwo dalej z ogromnym zapałem, zaangażowaniem tą Jego pracę będziecie kontynuować i wydaje mi się, że formy dostępności nawiązywać będą do tego, co zapoczątkował Adam. Liczę na to, że przyczynicie się Państwo do tego, żeby ten świat stał się dostępny!”.

Wystąpienia konferencyjne

Podczas konferencji zaprezentowano w formie trzech odrębnych wystąpień, wyniki projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”.

Jako pierwsza wystąpiła Koordynatorka projektu – Pani Dorota Ozimek, która w swoim wystąpieniu podsumowała wskaźniki osiągnięte w ramach działań zrealizowanych w czasie trwania projektu, omawiając pokrótce:

 • DZIAŁ. 1 – Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności – utworzenie regionalnej międzysektorowej koalicji NGO i JST na rzecz wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (IV.2021-III.2023);
 • DZIAŁ. 2 – Lubelski Barometr Współpracy – badanie perspektywy współpracy międzysektorowej NGO i JST w zakresie wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. (VI.2021-V.2022);
 • DZIAŁ. 3 – Lubelska Mapa Dostępności NGO – mapowanie NGO pod względem wdrażania standardów dostępności w woj. lubelskim. (VII.2021-VI.2022);
 • DZIAŁ. 4 – Lubelscy Liderzy Dostępności – realizacja programu edukacyjnego podnoszącego kompetencje NGO działających na rzecz grup defaworyzowanych w zakresie wdrażania standardów dostępności. (III.2022-I.2023);
 • DZIAŁ. 5 – PROSPOŁECZNI=DOSTĘPNI – realizacja kampanii społecznej ukierunkowanej na zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia działalności NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności. (IV.2021-III.2023).

Bardzo wyraźnie wybrzmiały także osiągnięcia projektowe:

 • do koalicji przystąpiło 45 Sygnatariuszy;
 • udział wzięło 35 organizacji pozarządowych;
 • powstała strona internetowa w języku polskim i angielskim w standardzie dostępności cyfrowej WCAG 2.1;
 • zorganizowano 6 kawiarenek obywatelskich (Lublin, Zamość, Chełm, Biała Podlaska, Poniatowa, Hrubieszów);
 • zrealizowano 48-godzinne szkolenia w 4 grupach;
 • 4 webinaria tematyczne;
 • 256 godzin doradztwa ekspertów ds. dostępności;
 • zorganizowano 2 regionalne konferencje w Lublinie;
 • 3 spoty z napisami i tłumaczeniem PJM;
 • 6 webinariów;
 • 15 artykułów dot. kampanii społecznej;
 • Konkurs dla Dziennikarzy Obywatelskich, dot. wdrażania dobrych praktyk wdrażania dostępności przez NGO w regionie lubelskim.

Kolejne dwie prezentacje przedstawił Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP, który omówił Kampanię społeczną “Prospołeczni = Dostępni” oraz Lubelski model tworzenia międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności.

Podczas wystąpienia, dotyczącego Kampanii społecznej “Prospołeczni = Dostępni” wyświetlono premierowy pokaz spotu z audiodeskrypcją i napisami, zrealizowanego w ramach projektu.

W dalszej części wydarzenia zaproszeni eksperci, wygłosili prezentacje:

 • Projektowanie Uniwersalne – Proces integracji społecznej – Gdzie byliśmy, dokąd zmierzamy?, Pani dr Marta Komorska – Pełnomocnik Rektora WSPA ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • Dostępność jako prawo człowieka. Case study tłumacza ukraińskiego języka migowego online dla uchodźców z Ukrainy, Pan Paweł Potakowski – Dyrektor ds. Komunikacji w Migam S.A.
 

Panel dyskusyjny

Po przerwie kawowej przyszedł czas na panel dyskusyjny: „NGO bez barier – w stronę lubelskich standardów dostępności organizacji pozarządowych”. Moderatorem spotkania była Pani dr Anna Bieganowska-Skóra, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W panelu wzięli udział: Pani dr Marta Komorska – Pełnomocnik Rektora WSPA ds. Osób z Niepełnosprawnościami; Pani Alicja Jankiewicz – Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki; Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych; Pan Paweł Potakowski – Dyrektor ds. Komunikacji w Migam S.A. oraz Pan Jacek Bobruś – Prezes Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół “Zbyszko” w Chełmie.

Gala wręczenia nagród w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich "NGO bez barier"

Integralną częścią konferencji była uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”.

Laureatką I miejsca została Pani Joanna Gierak za artykuł „Urząd miasta – za wysokie progi na niesprawne nogi (i oczy, i uszy…)”. W uzasadnieniu Jury, wskazano na “rzetelną i obiektywną działalność na rzecz monitorowania występowania barier ograniczających dostępność w przestrzeni publicznej. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności, musi być przyjazna wszystkim – czyli dostępna dla każdego”.

Nagrodę za zajęcie II miejsca odebrał Pan Łukasz Lewicki za artykuł „Dostępność w lokalach mieszkalnych w Spółdzielni LSM”. Nagrodę przyznano za “wkład w edukację społeczeństwa na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aby osoby z niepełnosprawnościami miały w pełni samodzielny i równy dostęp do wszystkich obszarów życia społecznego, musi być zapewniona dostępność usług publicznych – takich jak mieszkalnictwo”.

III miejsce przypadło Pani Ewelinie Orzechowskiej, prowadzącej w mediach społecznościowych profil “Niewidoma z przymrużeniem oka” za artykuł „Jestem bardzo ciekawa, z czym kojarzy się wam określenie “GENIUSZE ARCHITEKTONICZNE”?”. Nagrodę przyznano “za popularyzowanie wiedzy o różnych aspektach dostępności przestrzeni publicznej z punktu widzenia osoby ze szczególnymi potrzebami. Aby przestrzeń publiczna dobrze służyła społeczności lokalnej, musi być przyjazna wszystkim, bez względu na sprawność ruchową lub poznawczą”.

Część artystyczna

Galę uświetnił kończący konferencję, energetyczny występ grupy wokalnej “Ach To My” z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku. Zespół, będący pod opieką Instruktora Pana Dariusza Tokarzewskiego, wystąpił w składzie: Seweryn Cioczek, Daniel Doliński, Barbara Pietraś, Szymon Woźniak oraz Agnieszka Zając, prezentując zebranym kilka utworów. W Auli Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wybrzmiały m.in. słowa piosenki “Nie ma jak u mamy” z repertuaru Wojciecha Młynarskiego oraz nagrodzony na Albertianie 2023 utwór w solowym wykonaniu Szymona Woźniaka “Jak słońce” z repertuaru Witolda Paszta.

Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że Konferencja “Lubelscy Liderzy Dostępności” zostanie zapamiętana na długo, nie tylko za sprawą osiągniętych w projekcie doskonałych wyników, ale także dlatego, że jej uczestnicy niepodziewanie poderwali się z siedzeń i w radosnym nastroju – za sprawą rock’n’rollowej aranżacji jednego z wykonanych przez “Ach To My” utworów – utworzyli taneczny “wąż”.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies