BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Konferencja „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w związku z realizacją projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” zaprasza na bezpłatną konferencję: „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce konferencji: Hotel Focus Centrum Konferencyjne, Al. Warszawska 109, 20-832 Lublin.

Termin konferencji: 23 marca 2015 r.

Zakres merytoryczny konferencji

Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące tworzenia partnerstw publiczno – społecznych, współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną w zakresie realizacji usług społecznych, a także standaryzacja usług społecznych w nowej perspektywie finansowej.

Ponadto zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi zarówno w aspekcie rozwoju kultury fizycznej i sportu, jak i w obszarze wsparcia dziecka i rodziny oraz rola Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego w zakresie współpracy samorządu województwa lubelskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa lubelskiego.

Przedstawiciele radia i telewizji internetowej przybliżą tematykę dotyczącą promocji organizacji pozarządowych w mediach, a pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprezentują raport dotyczący aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa lubelskiego oraz omówią zasady zlecania zadań organizacjom pozarządowym, w ramach otwartych konkursów ofert.

Kto może wziąć udział w konferencji?

Uczestnikami konferencji mogą zostać pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego realizujący działania w zakresie aktywnej integracji.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konferencji?

Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy do dnia 17 marca 2015

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies