BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący wydarzenie

Konferencja „Kariera bez barier – w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości” – 30 listopada

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają do udziału w konferencji "Kariera bez barier - w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości", która odbędzie się 30 listopada 2023 r. w Warszawie.

Konferencja otwiera prowadzony w Instytucie Badań Edukacyjnych projekt „Kariera bez barier”. Jego założeniem jest poprawa skuteczności procesów kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada w Warszawie (Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28). 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dlatego już teraz zapraszamy do rejestracji na konferencję, która dostępna jest pod linkiem: seminaria-ibe.pl. Zgłoszenia można wysyłać do 20 listopada 2023 r.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Konferencja „Kariera bez barier – w świecie zróżnicowanych potrzeb i możliwości” skierowana jest do:

 • dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i innych specjalistów ze wszystkich typów szkół,
 • doradców metodycznych i konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli,
 • specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pracodawców oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu zajmujących się kwestiami zatrudniania osób o zróżnicowanych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami
 • oraz wszystkich zainteresowanych tematyką kształtowania u uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

 • jakie kompetencje i umiejętności są potrzebne na rynku pracy i jak je kształtować u uczniów?
  jakie rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, sprawdziły się w praktyce?
  jak pracodawcy zarządzając różnorodnością korzystają z unikatowych, indywidualnych zasobów pracowników?

Konferencję poprowadzi i wygłosi wykład inspirujący Janek Mela, znany podróżnik i społecznik.

Warsztaty dla uczestników

Uczestnicy mogą również wziąć udział w warsztatowych sesjach tematycznych:

 • Planowany model wsparcia szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach projektu Kariera bez barier (Tranzycja na rynek pracy).
 • Przyszłość umiejętności przyszłości.
 • Na skrzydłach umiejętności. Warsztat dla nauczycieli.

Program konferencji

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

Sesja otwierająca

Uroczyste otwarcie konferencji:

 • dr hab. Paweł Gondek, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Badań Edukacyjnych;
 • Elżbieta Neroj, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 • dr Dominika Walczak, dr Monika Staszewicz, Kierowniczki Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych, Instytut Badań Edukacyjnych

9:30 – 11:00 Sesja I. Inspiracje

 • dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRiPS – Dla kogo rynek pracy dziś i jutro? Osoby ze zróżnicowanymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami na rynku pracy
 • dr Tomasz Knopik, Ekspert IBE – Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów – wyzwania dla: prawa, społeczeństwa i praktyki nauczania/ uczenia się
 • Jan Mela, podróżnik – Jak zdobywać swoje miejsce do samorealizacji w świecie różnorodności i wyzwań?

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Sesja II. Plenarna

 • Karolina Malinowska, Tomasz Kasprzak – prezentacja projektu Kariera bez barier (Tranzycja na rynek pracy)
 • dr Joanna Mesjasz – Różnorodność kompetencji człowieka – talenty, pasje, specyficzne umiejętności – wartością (na) rynku pracy
 • Agata Jasińska – Doradztwo zawodowe dostępne dla wszystkich
 • dr Patrycja Olchowska – Wsparcie w zarządzaniu pracownikami ze spektrum autyzmu i wykorzystanie ich potencjału w środowisku pracy

Dyskusja

Prowadzenie: Jan Mela

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:00 Sesja III. Panel dyskusyjny

Jakie kompetencje i umiejętności są potrzebne na zmieniającym się, różnorodnym rynku pracy?

Potrzeby, możliwości, dobre praktyki i rozwiązania. Rekomendacje dla szkół: jak przygotować uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami do tranzycji na rynek pracy?

 • Małgorzata Petru, Diversity Officer, BnP Paribas;
 • Marzena Strzelczak, Pełnomocniczka Zarządu ds. DEI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Katarzyna Zabratańska, Menadżerka ds. równości i włączającej kultury organizacyjnej, Grupa Żabka;
 • Błażej Knapik, Koordynator projektu, asperIT;
 • Piotr Sędek, Koordynator, Fundacja Aktywizacja

Moderator: Sławomir Szymczak, Konfederacja Lewiatan/IBE

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 16:00 Równoległe sesje tematyczne:

 • Planowany model wsparcia szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach projektu Kariera bez barier (Tranzycja na rynek pracy) – zespół projektowy IBE (bez limitu uczestników)
 • Przyszłość umiejętności przyszłości – Bernadetta Czerkawska, Anna Rutkowska, IBE (maks. 35 uczestników) – sala Wilanowsko-Belwederska, parter
 • Na skrzydłach umiejętności. Warsztat dla nauczycieli – Ewa Frołow, Hanna Biskup, IBE (maks. 25 uczestników) – sala Mazowiecka, parter

16:00 – 16:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji Tomasz Kasprzak, Jan Mela

Źródło: epedagogika.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies